fbpx
Poseta Sarajevu i Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine

Poseta Sarajevu i Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine

Od 02. do 06. januara članovi/ce tima Krovne organizacije mladih Srbije boravili su u Sarajevu i tom prilikom su se kao deo posete susreli sa predstavnicima/cama Sekretarijata i Upravnog odbora Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

Sa njima smo razgovarali o postignućima i predstojećim inicijativama i aktivnostima u okviru projekta Kultura dijaloga, kao dela Zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost, koji sprovode agencije Ujedinjenih nacija, a koji zajedno realizujemo.

Cilj posete bio je i razmatranje mogućnosti za unapređenje rada oba krovna tela, kao i mogućnosti za nastavak i jačanje postojeće saradnje, uspostavljanje zajedničkog okvira za regionalne zagovaračke inicijative, razmena iskustava u oblasti interne regulative, internih dokumenata važnih za funkcionisanje krovnih tela kao saveza udruženja mladih i za mlade u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Ovom posetom i zajedničkim radom, dva krovna tela nastoje dopinesu unapređenju komunikacije, solidarnosti i razumevanja među različitim grupama mladih, kao i poboljšanju saradnje i komunikacije mladih sa ključnim akterima u društvu kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou.

Razmena znanja i iskustava sa drugim krovnim savezima predstavlja deo međunarodnog programa KOMS-a, koji je kao takav podržan od strane Ministarstva omladine i sporta u okviru projekta Mladi imaju prednost.

Krovna organizacija mladih Srbije i Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine sprovode projekat Kultura dijaloga u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).