fbpx
Završen konsultativni proces u okviru Dijaloga mladih sa premijerkom

Završen konsultativni proces u okviru Dijaloga mladih sa premijerkom

Trećim konsultativnim sastankom u okviru Dijaloga mladih sa premijerkom, koji je održan 27. i 28. novembra, završen je konsultativni proces. Krovna organizacija mladih Srbije realizovala je konsultativne sastanke Dijaloga mladih sa premijerom/kom kroz projekat “Premijer/ka otvara vrata – Mladi na Vladi“ uz podršku Omladinske prestonice Evrope Novi Sad (OPENS)

Kroz tri konsultativna sastanka, mladi učesnici i učesnici imali su priliku da se upoznaju osnovama omladinske politike, vrednostima, kao i sa javnim zagovaranjem i komunikacijom – onim komponentama koje su bitne za jedan Dijalog. 

Podeljeni u grupe po oblastima Zapošljavanje, Obrazovanje i Socijalna prava, učesnici i učesnice utvrđivali su prioritete i probleme, kako bi došli do ciljeva i poruka koje žele poslati donosiocima odluka. Kroz domaće zadatke, istraživanja i prezentacije, mladi učesnici i učesnice nakon konsultativnih sastanaka imaju kreirane i spremne poruke koje žele da upute Vladi Republike Srbije i s nestrpljenjem očekuju Dijalog mladih sa premijerkom. 

Završetkom konsultativnog procesa, zatvaramo projekat “Premijer/ka otvara vrata – Mladi na Vladi“ koji je bio deo trogodišnjeg outsource programa Omladinske prestonice Evrope Novi Sad (OPENS). Kroz tri godine podrške i saradnje, uspeli smo da osnažimo mlade, edukujemo ih i zajedno sa njima dođemo do donosioca odluka, podstaknemo mlade na aktivno učešće i pokrenemo važne procese za koje smatramo da će se uz sektorsku saradnju održati.