fbpx
Šta mladi mogu da očekuju od nove Vlade?

Šta mladi mogu da očekuju od nove Vlade?

Pre godinu dana, u decembru 2019, dogodio se prvi ikada dijalog mladih sa premijerkom. KOMS je time svoje nepuno decenijsko iskustvo u oblasti aktivnog učešća mladih i dijaloga mladih sa institucijama krunisao najvećim zalogajem uz pomoć izuzetno kvalitetnih mladih ljudi i podršku Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019. (OPENS). Uspeh je utoliko veći, ne samo za KOMS i mlade već i društvo u celosti, jer je ovaj dijalog realizovan u trenutku kada su mnogi istaknuti javni akteri tvrdili da je u našem društvu nemoguće uspostaviti bilo kakvu vrstu dijaloga.

Godinu dana nakon prvog Dijaloga mladih sa premijerkom, imamo situaciju da je u Narodnoj skupštini primetan značajan porast predstavnika mladih, što je KOMS prepoznao i pokrenuo novu vrstu dijaloga, odnosno čitav proces dijaloga mladih sa mladim poslanicima u okviru programa „Moj mladi poslanik“.

Ipak, postavlja se pitanje šta mladi konkretno mogu da očekuju od rada nove Vlade, a odgovor na ovo pitanje možemo pronaći u ekspozeu tada mandatarke, a sada nove-stare premijerke Ane Brnabić.

Da li se mladi spominju u ekspozeu?

Odogovor na ovo pitanje je jednostavan – da spominju se, što direktno, što indirektno, a nama u KOMSu je bilo izuzetno važno da prepoznamo ove, za mlade, ključne tačke i oslonimo se na njih kao dobru polaznu osnovu za nastavak dijaloga između mladih i premijerke, ali i institucija uopšte.

Zapošljavanje i zapošljivost mladih

Mladi se pominju tačno 19 puta u ekspozeu koji je ispisan na 47 strana. U samom uvodu, pominje se problem nezaposlenosti mladih, dok se u daljem tekstu u okviru mera za stimulaciju preduzetništva i startap ekosistema direktno ukazuje na podršku mladima. Pominju se posebne olakšice koje su uvedene 2018. godine za mlade ljude koji su u prethodnih 12 meseci završili školu ukoliko žele da osnuju svoju firmu. Od ukupnog broja, 20,9% osnivača čine mlađi od 30 godina, u prethodnom periodu, a činjenica da je manje od 10% privrednih subjekata ugašeno od osnivanja govori u prilog tome da mladi, koji se inače teško odlučuju na osnivanje svojih kompanija, posle osnivanja ne gase kompanije. Premijerka ovim najavljuje kao prioritet Vlade dalji rad ka unapređenju omladinskog preduzetništva i pojednostavljenju poslovanja mladih preduzetnika.

Obrazovanje, nauka i kultura

U okviru teme Povezanost nauke i privrede, prepoznati su mladi istraživači i najavljeno je da će biti otvoreni pozivi za uključivanje mladih istraživača, koji sada mogu da tokom doktorskih studija dobijaju platu za svoj istraživački rad. Najavljeno je da će u narednoj godini biti završen proces digitalizacije nauke po uzoru na JISP, sa ažuriranim i tačnim registrom istraživača, naučnoistraživačkih ustanova i registrom opreme. Celokupan proces izbora u naučna zvanja i rad matičnih odbora biće elektronski kako bi se osigurala transparentnost.

U narednom mandatu najavljuje se fokus i na obrazovanje mladih talenata u umetnosti i uopšte kreativnim delatnostima. Radi se na izgradnji novih zgrada i proširenju kapaciteta umetničkih fakulteta – Fakulteta likovnih umetnosti, Fakulteta primenjenih umetnosti i Fakulteta muzičkih umetnosti. Radiće se i na unapređenju stručnih umetničkih srednjih škola, jačanju umetničkog gimnazijskog obrazovanja i otvaranju dodatnih specijalizovanih umetničkih odeljenja poput četiri pokrenutih u toku ove školske godine.

Digitalizacija i javna uprava

U digitalizaciji će cilj Vlade biti da se građanima i privredi olakša pristup uslugama, ali i da zaposlenima u administraciji budu dostupni alati da brže i bolje rade svoj posao. Premijerka je naglasila da je osnovana Nacionalna akademiju za javnu upravu sa namerom da se profesionalizuje rad državnih službenika prateći njihove potrebe i prilagođavajući obuke reformama koje se sprovode. Kako stoji u ekspozeu, akademija postaje alat za podršku značajnijim promenama u radu javne uprave, pre svega u kontinuiranom poboljšanju radnog učinka i kvaliteta usluga koje građanima i privredi pružaju državni službenici. Premijerka navodi da Vlada očekuje da Akademija pomogne u usmeravanju pažnje i energije lidera lokalnih samouprava na stvaranje jasne vizije ekonomskog razvoja opštine, podršku preduzetnicima i preduzetništvu, konkretniji i produktivniji dijalog sa mladima, oživljavanje i jačanje kulturnih institucija i empatiju i solidarnost sa svakim građaninom.

Populaciona politika

Premijerka je u svom ekspozeu istakla da u poređenju sa državama u okruženju Republika Srbija jedina beleži rast broja živorođenih u 2019. u odnosu na 2018. godinu, iako su sve zemlje suočene sa demografskim izazovima nedovoljnog rađanja i intenzivnom emigracijom mladog stanovništva.

U okviru ove teme, mladi bračni parovi su posebno prepoznati:

Istaknuti su najpre uspesi Vlade u prethodnom periodu: navodi se da je obezbeđeno 50 stambenih jedinica za mlade bračne parove, a blizu 200 miliona dinara izdvojeno je za započinjanje sopstvenog biznisa za mlade bračne parove u ruralnim sredinama. Radi usklađivanja rada i roditeljstva kupljeni su autobusi za prevoz učenika iz seoskih sredina. Rečeno je i da je omogućena pristupačnija zdravstvena zaštita, posebno u ruralnim područjima, obezbeđivanjem neophodne opreme, a savetovališta za trudnice, reproduktivno zdravlje, škole roditeljstva i savetovališta za mlade formirana su u više od 100 opština.

Premijerka navodi da iako ne presudno, povećanje finansijskih davanja za novorođenu decu može motivisati mlade da se odluče da zasnuju porodicu. Navodi i da je povećanje finansijskih davanja za mere populacione politike viđeno kao jasan strateški odgovor države u cilju povećanja nataliteta i održivog populacionog razvoja Srbije.

U okviru daljih prioriteta delovanja i unapređenja u ovoj oblasti predviđen je rad na rešavanju stambenog pitanja za mlade bračne parove.

A šta je sa omladinskom politikom?

Kada je u pitanju omladinska politika i ona je našla svoje mesto u ekspozeu. Premijerka je najavila izmenu normativnog okvira koji reguliše položaj mladih. U narednom periodu planirana je analiza dosadašnje primene Zakona o mladima i priprema izmena i dopuna Zakona. Takođe, planirana je i revizija Nacionalne strategije za mlade.

Briga o mladima prepoznata je u programu „Srbija 2025“, i to kroz: ulaganja u poljoprivredu, turizam, digitalizaciju i obrazovanje, sportsku infrastrukturu, kulturu, kao i zdravstvo, brigu o mladima i populacionu politiku.

Osim pobrojanih očekivanja od rada nove Vlade na osnovu ekspozea, nadamo se i sa pravom očekujemo da će se dijalog mladih sa institucijama, pa tako i Dijalog mladih sa premijerkom, nastaviti i da ćemo kroz međusektorsku saradnju ostvariti makar deo navedenih planova. Prvi sledeći korak na tom putu biće Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta, zakazan za 15. decembar.