fbpx
Održana obuka o omladinskoj politici za gradonačelnike/ce i predsednike/ce opština

Održana obuka o omladinskoj politici za gradonačelnike/ce i predsednike/ce opština

Krovna organizacija mladih Srbije učestvovala je u realizaciji obuke Razvoj omladinske politike na lokalnom nivou, u okviru specijalizovanog programa obuke za podršku novopostavljenim liderima u jedinicama lokalne samouprave, kojim koordinira Nacionalna akademija za javnu upravu. 17. i 18. decembra 2020. godine, pored Krovne organizacije mladih Srbije, u realizaciji obuke učestvovali su i drugi akteri omladinske politike: Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Omladinska prestonica Evrope Novi Sad – OPENS, Beogradska otvorena škola i Dostignuća mladih u Srbiji.

Gradonačelnici/e i predsednici/e opština koji su po prvi put na ovoj važnoj poziciji, imali su priliku da od pomenutih aktera omladinske politike saznaju na koji način mogu da unaprede omladinsku politiku u svojoj lokalnoj zajednici. Posebno je istaknuta važnost postojanja kancelarija za mlade, lokalnih akcionih planova za mlade, kao i uspostavljanja lokalnih saveta za mlade, uz osiguravanje najviših standarda participacije mladih. Donosiocima odluka predočena je važnost podrške za uspostavljanje omladinskih centara i klubova, uz osiguranje kvaliteta omladinskog rada i neformalnog obrazovanja. Predstavljeni su i primeri dobre prakse na lokalnom nivou u oblastima aktivnog učešča, kraijernog vođenja i savetovanja, preduzetničkog obrazovanja mladih i kovorking prostora.

Realizatori obuke kreirali su i akcioni plan za unapređenje lokalne omladinske politike, koji će gradonačelnici/ce i predsednici/ce opština u narednom periodu realizovati u svojim jedinicama lokalne samouprave.

Obuka o omladinskoj politici realizovana je na inicijativu predsednice Vlade Republike Srbije u skladu sa zaključcima i preporukama mladih sa Dijaloga mladih sa premijerkom, događaja koji je KOMS organizovao u u decembru 2019. godine.