fbpx
Obuka za javno zagovaranje i aktivno učešće mladih: Omladinski odbor UNICEF Srbija

Obuka za javno zagovaranje i aktivno učešće mladih: Omladinski odbor UNICEF Srbija

Tokom decembra, od 21.12. do 25.12. predstavnice Krovne organizacije mladih Srbije, UNICEF Srbija i trenerkinja Marija Pantelić, radile su i družile su se sa 20 članova/ca Omladinskog odbora UNICEF Srbija.

Kroz Obuku za javno zagovaranje i aktivno učešće mladih u trajanju od pet dana, oni su saznali više o pojmovima omladinske politike i aktivnog učešćća mladih i upoznali su se sa ključnim akterima u ovoj oblasti. Takođe, naučili su više o pojmu javnog zagovaranja i njegovim akterima, kao i mogućnostima da u istom uzmu aktivno učešće i na taj način na lokalnom i nacionalnom nivou zastupaju potrebe mladih.

Poslednjeg dana obuke mladi su imali zadatak i priliku da primene stečeno znanje i da vežbaju razvoj kampanja ili inicijativa na kojima bi želeli da rade, i kroz praktičan rad uče korake zagovaračke kampanje i ponude konkretna rešenja.

Obuka je realizovana kao deo partnerstva između Krovne organizacije mladih Srbije i UNICEF Srbije ostvarenog kroz realizaciju projekta Kultura dijaloga, koji Krovna organizacija mladih Srbije i Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine sprovode u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).