fbpx
Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta

Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta

Krovna organizacija mladih Srbije poziva mlade da prate Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta, Vanjom Udovičićem, koji KOMS realizuje u okviru projekta Mladi imaju prednost uz podršku Ministarstva omladine i sporta i u okviru projekta Young Media – Media for and with young people, u saradnji sa DW Akademie i uz podršku Nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju.

Dijalog će biti održan u onlajn formatu, biće obezbeđen prenos uživo, u utorak 15. decembra od 11:30h. 

Krovna organizacija mladih Srbije, zakonski prepoznat krovni savez  i najviše nezavnisno predstavničko telo mladih u Srbiji, želi da osigura da se glas mladih čuje i da mladi kontinuirano i sistemski učestvuju u procesima donošenja odluka, a primarno putem ostvarivanja kontinuirane saradnje sa institucijama.

Nakon otvorenog javnog poziva i odabira, učesnici i učesnice Dijaloga mladih sa ministrom omladine i sporta biće predstavnici mladih, predstavnici udruženja mladih i za mlade. Teme o kojima ćemo sa ministrom razgovarati su ključne teme i pitanja za mlade u Republici Srbiji, u okviru dve oblasti sa po tri teme: 

Omladinska infrastruktura 

  • Normativnih okvira – podrška važnim procesima 

Preporuke mladih za unapređenje Zakona o volontiranju i pozicije volontera/ki 
Proces izmene i dopune kreiranja Zakona o mladima i preporuke mladih za njegovo unapređenje 

  • Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade 

Pokretanje procesa kreiranja Akcionog plana za period 2021-2023. 
Preporuke mladih za unapređenje procesa koji okružuju Akcioni plan NSM 

  • Nacionalna strategija za mlade 

Pokretanje procesa revizije Nacionalne strategije za mlade za period 2015-2025. 
Preporuke mladih za unapređenje sprovođenja ciljeva NSM 

Aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka 

  • Budžeti za mlade 

Preporuke mladih kada su u pitanju sredstva iz budžeta Republike Srbije koja se izdvajaju za mlade 

  • Prostori za mlade 

Preporuke mladih za kreiranje održivih prostora za njihovu participaciju 

  • Put ka kontinuiranoj participaciji mladih 

Preporuke mladih za kreiranje dugoročnog mehanizma njihovog aktivnog učešća u procesima donošenja odluka 

Dijalog će biti otvoren za javnost i biće direktno strimovan putem naše Facebook stranice u utorak, 15. decembra, od 11:30h.