fbpx
Osvesti se, posveti se – mladi protiv zločina iz mržnje: Mladi za Srbiju bez zločina iz mržnje

Osvesti se, posveti se – mladi protiv zločina iz mržnje: Mladi za Srbiju bez zločina iz mržnje

Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i u 2020. i u uslovima neophodne fizičke distanciranosti sprovela je aktivnosti u cilju edukacije mladih o borbi protiv zločina iz mržnje u okviru projekta Osvesti se, posveti se – mladi protiv zločina iz mržnje. Na taj način mlade širom Srbije upoznali smo sa temom zločina iz mržnje, obezbedimo im neophodna znanja u oblasti prevencije, i upoznamo ih sa mehanizmima zaštite ukoliko se nađu u ulozi žrtve pred zločinima iz mržnje.

Tokom tri meseca virutalno smo posetili deset gradova i okruga, ali su sa nama bili učesnici i učesnice iz 24 gradova, opština i okruga!

Sa učesnicima/cama razgovarali smo na teme zločina iz mržnje u sajber okruženju, zločina iz mržnje zasnovan na ksenofobiji i zločina iz mržnje zasnovan na rodu/seksualnosti, kao i o zločinima iz mržnje prema manjinskim grupama.  Kroz 10 online događaj eksperti/kinje i članovi/ce KOMS tima razgovarali su sa preko 200 učesnika/ca, među kojima su bili mladi, učesnici/ce, studenti/kinje, članovi/ce udruženja, pedagozi/pedagoškinje, predstavnici/ce lokalnih organizacija civilnog sektora i lokalnih institucija.

Takođe, mi smo želeli da čujemo mlade i da sa njima razgovaramo, pa su tako oni sa nama podelili svoja iskustva sa nasiljem motivisanom rasom, nacionalnošću, polom, identitetom, seksualnom orijentacijom i slično ali su nam rekli i o različitosti, toleranciji i solidarnosti i njihovoj važnosti za jedno društvo.

Termin o kom smo govorili jeste zločin iz mržnje. Ovaj pojam uveden je kao posebna otežavajuća okolnost u slučajevima kada je neko krivično delo učinjeno iz mržnje zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta žrtve.

Kako bismo ovakav termin približili mladima i omogućili im da ih na najbolji način razumeli, ostavili smo im i prostor da sa nama podele to kako bi ga oni definisali. Neki od njih su to učinili na sledeći način:

’’Krivično delo motivisano mržnjom prema nekome samo zato što je drugačiji’’ 

’’Nažalost, nešto što je česta pojava, na šta okolina koju to okružuje pretežno ima povez na očima’’

Dodatno, i iz razloga što nam je bitno da znamo kako je pandemija utiče na mlade, takođe uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, KOMS je sproveo i istraživanje o uticaju COVID-19 na mlade. Predstavljanje izveštaja planirano je za 2. decembar, moći ćete da pratite predstavljanje putem naših društvenih mreža.