fbpx
Crni petak u KOMS: Omladinska politika nije na sniženju

Crni petak u KOMS: Omladinska politika nije na sniženju

Crni petak nam donosi dobre vesti: Krovna organizacija mladih Srbije postaje deo projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ Vlade Švajcarske, a ulazi i u petu godinu saradnje u okviru projekta  “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – CS4EU”, Kraljevine Švedske. 


Radujemo se što ćemo sa organizacijama članicama biti u prilici da unapredimo ključne mehanizme za veću participaciju mladih u procesima donošenja odluka. Nastavićemo da promovišemo princip da kreiranje politika za mlade mora da bude na osnovu aktuelnih podataka i na bazi analize realnog stanja u društvu i kreiraćemo nova istraživanja koja će akterima omladinske politike biti resurs za njihov dalji rad. Radićemo na boljem definisanju okvira rada Saveta za mlade na nacionalnom i lokalnom nivou i mladima iz različitih lokalnih zajednica približićemo ovaj važan mehanizam učešća, postavljajući dobre modele i primere prakse. Radićemo i na smanjenju distance između mladih i njihovih predstavnika/ca u Narodnoj skupštini, a mlade poslanike i poslanice ćemo osnažiti da bolje razumeju položaj mladih i načine na koje mogu da doprinesu unapređenju položaja mladih.  

Nastavljamo da u saradnji sa akterima omladinske politike idemo ka tome da omladinska politika nije na sniženju i da je za sve.

Organizacije članice koje su nam partneri na projektu “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ jesu:

Timočki omladinski centar
Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
Proaktiv
Okular
Omladina JAZAS Kragujevac
Somborski edukativni centar
Omladinski centar Brus

Koje su još mreže OGD dobile grant za javno zagovaranje možete pogledati na linku.