fbpx
POZIV: TRENERI/KINJE OBUKE ZA FACILITACIJU ONLAJN SADRŽAJA

POZIV: TRENERI/KINJE OBUKE ZA FACILITACIJU ONLAJN SADRŽAJA

U okviru zajedničkih aktivnosti Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Krovne Organizacije mladih Srbije – KOMS i Nacionalne asocijacije Kancelarija za mlade, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta, otvoren je poziv za trenere/kinje koji će realizovati obuku za facilitaciju onlajn sadržaja za korisnike programa koje članice ova tri saveza realizuju.  

Trening koji savezi zajedno organizuju treba da omogući sticanje dodatnih veština u kreiranju i facilitiranju onlajn aktivnosti kako bi se održao kvalitet u radu. Poziv je otvoren za dva/e trenera/kinje koji će trening priremiti i realizovati u narednom periodu.

Više informacija možete pronaći u pozivu , a svi zainteresovani/e mogu se prijaviti ispunjavanjem prijavnog formulara koji se dostavlja na adresu bojana.stojkovic@napor.net sa naznakom „Prijava za trenere/kinje“ do 28.10.2020. u 12:00 časova. 

Selekciju će vršiti komisija sastavljena iz redova organizatora, a prijavljeni će o rezultatima selekcije biti obavešteni najkasnije do 30.10.2020. nakon čega će biti definisan datum sastanka.  

Za sve dodatne informacije i pitanja na raspolaganju vam je Bojana Stojković, programska koordinatorka NAPOR, koju možete kontaktirati na bojana.stojkovic@napor.net ili telefon 066 112228.