fbpx
POZIV: Facilitatori regionalne konferencije o online metodama

POZIV: Facilitatori regionalne konferencije o online metodama

О konferenciji

U okviru zajedničkih aktivnosti NAPOR-a, KOMS-a i Nacionalne asocijacije KZM, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta planirana je realizacija regionalne konferencije o online metodama. Konferencija će biti održana putem ZOOM platforme u trajanju od 21 do 23. oktobra 2020. godine (3h30 dnevno) i okupiće do 80 aktivnih mladih, omladinskih radnika/ca i koordinatora/ki kancelarija za mlade iz zemlje i regiona.

Od početka pandemije izazvane virusom COVID19 većina aktivnosti prebačena je u online prostor. Sastanci, direktne aktivnosti sa mladima, konferencije i obuke na najrazličitije teme održavaju se onlajn i donose izazov kako kreirati online događaje i motivisati učesnike/ce da učestvuju, kako zadržati kvalitet aktivnosti i učiniti ih što interaktivnijim i bezbednim za učesnike/ce.

Cilj konferencije je da otvori mogućnost razmene iskustava na navedene teme, kao i da prezentuje konkretne metode i alate koji se mogu koristiti u organizaciji različitih online aktivnosti.

Obaveze facilitatora/ke

Odabrani facilitatori/ke će imati sledeće obaveze:

▪ Priprema scenarija konferencije u saradnji sa organizatorima i osobom koja će pružati tehničku podršku tokom događaja,
▪ Facilitacija trodnevne online konferencije (21 do 23. oktobra 2020. godine, 3h30 dnevno) koja uključuje 2 panela sa diskusijom i prezentaciju 20 metoda/alata u 5 sesija.
▪ Pisanje izveštaja koji uključuje zaključke sa održanih panela (2) koji će biti objavljeni na sajtovima organizatora i Ministarstva omladine i sporta.

Profil facilitatora/ki

Кonkurs je raspisan za dva facilitatora/ke sa sledećim kompetencijama:

▪ Najmanje 7 godina iskustva u facilitaciji događaja;
▪ Iskustvo u facilitaciji online događaja sa većim brojem učesnika/ca;
▪ Iskustvo u facilitaciji događaja koji okupljaju različite aktere (institucije, mlade, praktičare);
▪ Iskustvo u kreiranju metodologije za događaje većeg obima.

Finansijski uslovi

Predviđena nadoknada po facilitatoru/ki je 24.000,00 bruto, koja će biti isplaćena nakon utvrđivanja kvaliteta obavljenog posla. Sa angažovanim licima/agencijom biće potpisani ugovor.

Prijava i selekcija

Svi zainteresovani/e mogu se prijaviti ispunjavanjem prijavnog formulara koji se dostavlja na adresu jelena.stojanovic@napor.net sa naznakom „Prijava za facilitatore“ do 8.10.2020. u 12 časova.

Selekciju će vršiti komisija sastavljena iz redova organizatora, a prijavljeni će o rezultatima selekcije biti obavešteni najkasnije do 9.10.2020. nakon čega će biti definisan datum sastanka.

Za sve dodatne informacije i pitanja na raspolaganju vam je Jelena Stojanović, izvršna direktorka NAPOR: telefon: 062-1108342 // mejl: jelena.stojanovic@napor.net.

Ovde možete pronaći oficijalni poziv.