fbpx

Mladi protiv zločina iz mržnje: Nastavlja se rad na podizanju svesti o pitanjima vezanim za zločine iz mržnje među mladima

Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji nastavlja sa realizacijom aktivnosti u cilju edukacije mladih o borbi protiv zločina iz mržnje. Tokom 2019. godine organizovali smo seriju debata Osvesti se, posveti se – mladi protiv zločina iz mržnje, koje su imale za cilj da mlade širom Srbije upoznaju sa temom zločina iz mržnje i obezbede im neophodna znanja u oblasti prevencije, ali i upozna ih sa mehanizmima zaštite ukoliko se nađu u ulozi žrtve pred zločinima iz mržnje. Ove godine nastavljamo sa aktivnostima, i planiramo da uključimo 10 novih gradova i okruga u svoj rad na podizanju svesti mladih o pitanjima vezanim za zločine iz mržnje.

Kako je pokazalo najnovije izdanje Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2020. godinu, 64% je svedočilo, dok je čak 35% mladih bilo žrtva nasilja motivisanog rasom, nacionalnošću, polom, identitetom, seksualnom orijentacijom i slično.  Takođe, čak 30% mladih smatra da nasilje može biti opravdano, a tek 30% mladih je prijavilo nasilje što je takođe zabrinjavajući podatak o sredini koja opravdava nasilje i doprinosi osećaju nesigurnosti mladih, padu vrednosti, pa i želji mladih da napuste svoju sredinu. Iz razloga što su mladi kategorija koje je naročito pogođena netolerancijom i nasiljem, i kao počinioci i kao žrtve, uvideli smo potrebu za nastavkom rada na edukovanju mladih o predrasudama i nasilnom ponašanju koje dovodi do zločina iz mržnje kao i obaveštavanju mladih o mehanizmima zaštite.

Kako bismo razvili i koristili metode prevencije i zaštite mladih neophodno je da povećamo nivo razumevanja ovog problema, što zajedničkim radom nameravamo i da postignemo. Od početka septembra do kraja novembra, virutalno ćemo svake nedelje „posećivati“ po jedan grad i okrug i o ovoj važnoj temi razgovarati sa mladima, predstavnicima organizacija civilnog društva, ekspertima, donosiocima odluka i svima koji su za nju zainteresovani. O mestima koje ćemo „posetiti“, kao i onima koji će sa vama razgovarati u okviru događaja ćemo vas svake nedelje obaveštavati putem naših društvenih mreža.

Još jedna tema o kojoj nam je bitno da saznamo šta o njoj mladi misle, kao i kako date okolnosti na njih utiču jeste pandemija COVID-19. Iz tog razloga će ove godine, takođe uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, KOMS sprovodi i istraživanje o uticaju COVID-19 na mlade. Ono će biti objavljen na jesen, a analiziraće i mapirati perspektivu i položaj mladih ljudi u kontekstu COVID-19, njihovu zabrinutosti ali i potencijal da doprinesu društvu, kao i praktične preporuke koje se baziraju na multisektorskoj angažovanosti.