fbpx
KOMS i VMFBIH sproveli prvu digitalnu multikulturalnu omladinsku razmenu

KOMS i VMFBIH sproveli prvu digitalnu multikulturalnu omladinsku razmenu

Od 24. avgusta do 20. septembra 2020, putem Zoom platforme, Krovna organizacija mladih Srbije, zajedno sa Vijećem mladih Federacije Bosne i Hercegovine, organizovala je prvu digitalnu omladinsku razmenu i obuku Moj svet zavisi od nas za preko 20 mladih iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Ova razmena i obuka isprva nije trebalo da se održi online, već je trebalo da pruži učesnicima i učesnicama priliku da putuju i umreže se međusobno, kao i sa donosiocima odluka, uživo. Međutim, situacija sa COVID-19 nas je kao i sve omela i onemogućila da ovakve aktivnosti sprovedemo u delo. Iz tog razloga smo morali da pređemo na online rad sa mladima i potražimo kreativne i različite alternative.

Mada smo na početku bili skeptični, sada nakon nešto više od mesec dana rada i kada smo naše online druženje priveli kraju, možemo da zaključimo da smo veoma srećni što smo se ipak otisnuli u avanturu zvanu digitalna omladinska multikulturalna razmena.

Kroz rad sa našim trenerom i trenerkinjom učesnici i učesnici su predstavili sebe, svoje zajednice i družili su se sa svojim vršnjacima iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Oni su takođe naučili i diskutovali o omladinskoj politici i njenim akterima, participaciji mladih, ljudskim pravima i vrednostima koje dele, kao i radili sa donosiocima odluka i imali priliku da čuju različite primere dobre prake omladinskg aktivizma, ali i da sami predstave neke.

Mada se digitalna razmena završila, radi i umrežavanje mladih se nastavlja. Oni će u narednih mesec dana i uz podršku svojih mentora ali i timova KOMS-a i VMFBiH imati priliku da realizuju inicijative koje će nastojati da unaprede njihove lokalne zajednice i uključe druge mlade ljude iz Srbije i BiH.

Kako bi vam preneli delić atmosfere koja je vladala na našoj razmeni, sa vama delimo video koji su kreirali naši učesnici i mladi od kojih zavisi naš svet.

Autori: Emar Đonlić, Ana Melezović i Danijela Ranđelović

Autor vizuala: Amar Velagić

Izvor: Zombijana

________________________________________________________________________

Opšti cilj zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije unutar, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“ jeste stvaranje dodatnog prostora za konstruktivni dijalog između različitih zajednica, kao i između građana/ki i njihovih najviših izabranih liderki/a, promovišući na taj način miroljubivu koegzistenciju, jačanje poverenja i istinsko poštovanje različitosti. Ova inicijativa pokrenuta je 2014. godine nakon sastanka Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost“ sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, u partnerstvu sa državnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Republici Srbiji, uz financijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (UN PBF).