fbpx
Dijalog mladih sa premijerom/kom: Održan prvi konsultativni sastanak

Dijalog mladih sa premijerom/kom: Održan prvi konsultativni sastanak

Krovna organizacija mladih Srbije uspešno je održala prvi konsultativni sastanak učesnika i učesnica Dijaloga mladih sa premijerom/kom. Sastanak je održan 26. i 27. septembra u Beogradu. Mladi, učesnici i učesnice, ovog procesa dolaze iz različitih mesta u Srbiji, od Subotice preko Srbobrana, do Kuršumlije i Vranja. Preduzete su sve mere i preporuke u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom prilikom održavanja ovog događaja. 

Učesnici i učesnice će proći kroz konsultativne sastanke koji su osmišljeni i organizovani u vidu treninga i pripreme za Dijalog mladih sa premijerom/kom. Konsultativni proces vodiće mentor/facilitator iz trenerske baze KOMS, Nenad Maletin. Želimo da se nastavi praksa Dijaloga mladih sa donosiocima odluka, te ovaj proces smatramo veoma značajnim. 

Tokom radnog vikenda diskutovalo se o vrednostima koje mladi traže i o kojima vode računa, kao i o problemima koje mladi u Srbiji imaju. Pitali smo učesnike i učesnice KO SU MLADI U SRBIJI? I da nam predstave mlade iz ugla različitih grupa.  

Kako se govorilo o mladima, tako je omladinska politika bila neizostavna tema, učesnici i učesnici prošli kroz osnovne pojmove uz Rečnik omladinske politike. Jedni drugima su kroz radionice predstavljali osnovne pojmove i delili ih na dokumenta, nosioce i učesnike na različitim nivoima omladinske politike.  

Podeljeni u grupe po oblastima Zapošljavanje, Obrazovanje i Socijalna prava, učesnici i učesnice utvrđivali su prioritete i probleme, kao i moguće predloge i rešenja na kojima će raditi u narednom periodu i na narednim konsultativnim sastancima uz podršku mentora/facilitatora.  

Krovna organizacija mladih Srbije realizuje konsultativne sastanke Dijaloga mladih sa premijerom/kom kroz projekat “Premijer/ka otvara vrata – Mladi na Vladi“ uz podršku Omladinske prestonice Evrope Novi Sad (OPENS).