fbpx

POZIV: Javni poziv za poziciju eksperta/kinje za članstvo i internu komunikaciju

Krovna organizacija mladih Srbije u sklopu projekta Mladi imaju prednost, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, raspisuje javni poziv za poziciju eksperta/kinje za članstvo i internu komunikaciju. Ekspert/kinja za članstvo i internu komunikaciju u KOMS-u biće odgovorna neposredno generalnom sekretaru KOMS-a.

 • Neophodne kvalifikacije:– Minimum 5 godina iskustva u omladinskom sektoru i radu u/sa udruženjima mladih i za mlade.
  – Iskustvo u radu sa online alatima za edukacije i konsultacije (poput. Zooma, Discorda i slično).
  – Iskustvo u pisanju i sastavljanju izveštaja.
  – Iskustvo u facilitaciji sastanaka.
 • Poželjne osobine i veštine:– Kompetencije omladinskog lidera/ke
  – Sposobnost samostalnog delovanja i pokretanja inicijative
  – Sposobnost rada u timu i dobar timski duh
  – Analitičke sposobnosti
  – Izuzetne komunikacijske veštine
  – Sposobnost rada pod pritiskom i fleksibilnost u radu
  – Pisano izražavanje na zavidnom nivou
 • Opis zadataka i poslova:– Mapiranje položaja i potreba organizacija članica KOMS-a, kroz online upitnike i konsultativne sastanke u periodu angažmana.
  – Analiza stanja i kreiranje seta preporuka za dalji organizacioni razvoj KOMS-a i razvoj i unapređenje položaja organizacija članica KOMS-a.
  – Kreiranje metodologije konsultativnog procesa za operacionalizaciju i pripremu strateškog i zagovaračkog plana KOMS-a, kao i realizacija konsultativnog procesa unutar KOMS-a.
  – Kreiranje programa. organizacija i realizacija online Nacionalnog savetovanja KOMS-a i umrežavanje različitih udruženja mladih i za mlade i drugih aktera omladinske politike.
  – Kreiranje finalnog izveštaja sa preporukama za unapređenje rada organizacija članica i mreže i sektorskih politika u okviru mreže KOMS-a.  

 

 • Uslovi rada, period i tip angažovanja

Angažman predviđa obavljanje zadataka u sklopu pola radnog vremena: 20 sati u toku radne nedelje. Predviđeno je obavljanje najmanje 10 radnih sati u toku radne nedelje (ponedeljak – petak) u KOMS kancelariji u Beogradu. 

Angažovanje je predviđeno za period od 4 meseca (od 20. avgusta do 20. decembra), prema Ugovoru o autorskom delu ili konsultantski ugovor ukoliko lice poseduje svoju agenciju. Angažovanom ekspertu/kinji biće isplaćen honorar u bruto iznosu od 200.000 dinara.  

 • Način prijave: 

Zainteresovani kandidati/kinje se prijavljuju slanjem

 1. svoje biografije 
 2. propratnog pisma (do 500 reči), koje odgovara na ključna pitanja: šta kandidata/kinju posebno preporučuje za obavljanje ovog angažmana? Koja neposredna iskustva kandidat/kinja poseduje, a relevantna su za ovaj javni poziv? Zbog čega su motivisani da komuniciraju sa organizacijama članicama i razvijaju program jačanja kapaciteta KOMS-a?   

CV i propratno pismo potrebno je poslati na imejl adresu konkurs@koms.rs, sa naznakom: Prijava za poziciju eksperta/kinje za članstvo i internu komunikaciju, do 16. avgusta u 23.59 časova.

 

Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje prilikom selekcije.  

Kandidati/kinje koji prođu u uži krug biće pozvani na online razgovor pred komisijom koji će se obaviti 18. avgusta. 

Rezultati selekcije očekuju se do 20. avgusta, kada će sa odabranim ekspertom/kinjom biti i potpisan ugovor o saradnji. Predviđen početak radnog angažmana je 24. avgust 2020. godine.

 

Za sve dodatne informacije o angažovanju i/ili pojašnjenjima javnog poziva možete kontaktirati programsku menadžerku KOMS-a, Miljanu Pejić na: miljana.pejic@koms.rs ili 062/467-344, radnim danima od 9 do 17 časova.