fbpx

POZIV: Dijalozi mladih sa donosiocima odluka

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa Omladinskom prestonicom Evrope Novi Sad (OPENS) i u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta u okviru projekta Mladi imaju prednost poziva mlade uzrasta od 15 do 30 godina, motivisane ili aktivne, da učestvuju u dijalogu sa novoizabranim predsednikom/com Vlade Republike Srbije ili da učestvuju u dijalogu sa novoizabranim ministrom/ministarkom omladine i sporta.

 

Dijalog sa premijerom/premijerkom

Po uzoru na prvi Dijaloga mladih sa premijerkom Anom Brnabić održanog u decembru 2019. godine, Krovna organizacija mladih Srbije pozvaće novoizabranog premijera/ku da predstavi plan Vlade za unapređenje položaja mladih, sasluša stavove i predloge mladih i razgovara o konkretnim aktivnostima za unapređenje položaja mladih u Republici Srbiji. Svi prijavljeni mladi proći će proces selekcije, nakon čega će uslediti konsultativni sastanci i priprema odabranih učesnika i učesnica za dijalog.

Za učešće u Dijalog biće odabrano 30 mladih, na osnovu sledećih kriterijuma:
– dosadašnje iskustvo, obrazovanje i motivacija kandidata/kinja;
– spremnost za istraživanje o položaju mladih, uključivanje i konsultacije sa drugim mladima;
– ravnomerna geografska i rodna zastupljenost polaznika/ca i uravnotežen broj polaznika/ca predstavnika/ca udruženja i mladih pojedinaca/ki.

Za Dijalog će biti predloženi sledeći tematski okviri, a tačne teme biće određeni u dogovoru sa Kabinetom i u toku konsultativnog procesa:

  1. Podrška u vidu ostvarivanja socijalnih prava mladih (bezbednosni i zdravstveni izazovi, diskriminacija, ravnopravnost);
  2. Podrška u vidu rada i poboljšanja uslova u oblasti obrazovanja;
  3. Podrška u vidu zapošljavanje mladih.

Dijalog sa ministrom/ministarkom omladine i sporta

Udruženja građana će imati priliku da delegiraju jednu mladu osobu, koja će u razgovoru sa novoizabranim ministrom/ministarkom zastupati stavove mladih i predlagati konkretne mere za unapređenje položaja mladih kao i analizirati buduće planove. Sva prijavljena udruženja i delegirani mladi će proći proces selekcije, nakon čega će uslediti konsultativni sastanci i priprema odabranih učesnika i učesnica za dijalog.

Za učešće u Dijalog biće odabrano 20 predstavnika/ca udruženja, na osnovu sledećih kriterijuma:
– dosadašnje iskustvo, obrazovanje i motivacija kandidata/kinja;
– spremnost za istraživanje o položaju mladih, uključivanje i konsultacije sa drugim mladima;
– ravnomerna geografska i rodna zastupljenost polaznika/ca i uravnotežen broj polaznika/ca predstavnika/ca udruženja.

Za Dijalog će biti predloženi sledeći tematski okviri, a tačne teme biće određeni u dogovoru sa kabinetom i u toku konsultativnog procesa:

  1. Omladinska organizaciona i zakonodavna struktura i procesi u Republici Srbiji
  2. Aktivno učešće mladih u procesima donošenja

Kako bi se mladi što bolje upoznali sa temama o kojima će razgovarati sa premijerom/kom ili ministrom/ministarkom, pre dva okrugla stola biće održana po dva konsultativna sastanka sa selektovanim učesnicima/ama. Očekujemo da pripremne sastanke organizujemo tokom septembra i oktobra, a Dijalog sa premijerom/kom i Dijalog sa ministrom/ministarkom u novembru mesecu 2020. godine. Prisustvo na sastancima je obavezno. Cilj pripremnog procesa je da se učesnici dodatno informišu o temama i dogovore oko ključnih pitanja i predloga za dijalog sa premijerom/kom.

Ove teme predstavljaju ključna pitanja za mlade osobe koje žive u Republici Srbiji i zato je neophodno da se mladi uključe u kreiranje politika i donošenje odluka u ovim oblastima. KOMS će odmah nakon izbora premijera/premijerke i Vlade uputiti pozivno pismo kabinetu premijera/ke kao i kabinetu ministra/ministarke i pozvati na dijalog i dogovor oko ključnih tema i dinamike razgovora. Napominjemo da će proces biti održan i u slučaju da se premijer/ka i ministar/ministarka ne odazovu. Pitanja, problemi i predlozi rešenja mladih biće uobličeni i predstavljeni javnosti i Vladi RS i Ministarstvu.

Prijave se vrše slanjem popunjenog prijavnog formulara i biografije kandidata/kinje na konkurs@koms.rs. Prijave za dijaloge su produžene do 28. avgusta u 23:59 časova.

Prijavni formular Prijavni formular – Dijalog sa ministrom/ministarkom omladine i sporta

Prijavni formular Prijavni formular – Dijalog sa premijerom/kom

Ukoliko imate neka pitanja ili nedoumice, budite slobodni da kontaktirate programsku asistentkinju KOMS-a, Milju Zdravković, putem mejla milja.zdravkovic@koms.rs ili na broj +38169738445  radnim danima od 9 do 17 časova.

Napomene:

Napominjemo da će se procesi održati i u slučaju da se premijer/ka i ministar/ka ne odazovu. Pitanja, problemi i predlozi rešenja mladih biće uobličeni i predstavljeni javnosti i Vladi RS i Ministarstvu.

Dijalozi su odvojeni, održavaju se u istom periodu, ali su pozivi za učesnike odvojeni.