fbpx

Počela digitalna razmena mladih: Moj svet zavisi od nas

24. avgusta 2020, online i putem Zoom-a, započeta je digitalna razmena mladih i obuka Moj svet zavisi od nas, koja će trajati tokom avgusta i septembra. Krovna organizacija mladih Srbije i Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine okupili su 24 mlade osobe uzrasta od 15 do 20 godina iz Srbije i Bosne i Hercegovine u sklopu razmene i obuke koje se realizuju u okviru projekta Kultura dijaloga, kao deo Zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost, koji sprovode agencije Ujedinjenih nacija.

Mladi će kroz razmenu i obuku Moj svet zavisi od nas, imati priliku da, pre svega, upoznaju druge inspirativne mlade ljude, da razgovaraju i da se druže sa svojim vršnjacima iz različitih zajednica iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i da kroz radionice, kreativne metode i druženje nauče kako da realizuju svoje ideje.

Oni će još naučiti i šta je to aktivizam, koji su njegovi oblici ali i kako da prepoznaju probleme različitih grupa mladih, koji su ključni akteri u zajednici koji rade na poboljšanju položaja mladih u najrazličitijim oblastima. Takođe, oni će kroz rad sa svojim mentorima, koji su ujedno i donosioci odluka, saznati i koji su to načini za rešavanje problema na koje mogu uticati, kao i kako da uz njihovo mentorstvo kasnije doprinesu svojoj lokalnoj zajednici, pokrenu društvene promene i postanu pravi mladi heroji.

Sam projekat Kultura dijaloga ima za cilj razvoj lokalne zajednice kroz kreiranje podsticajnog okruženja za mlade koje obuhvata podršku aktivnom učešću različitih grupa mladih i njihov dijalog sa donosiocima odluka. Program uključuje mlade iz Srbije i BiH i fokusiran je na njihovo osnaživanje i spremnost na interkulturalni dijalog i motivisanost za aktivno učešće na lokalnom nivou i nastoji da doprinese razvoju dijaloga između različitih grupa mladih i dijaloga između mladih i donosioca odluka.

Naš zajedički rad i edukaciju, ali i druženje u narednom periodu možete pratiti i podržati putem facebook-a, Instagram-a, twitter-a i linkedin-a. Deljenjem različite vrste sadržaja u toku razmene i obuke, ali kroz inicijative mladih koje će se realizovati nakon obuke. Nastojimo da vas inspirišemo i motivišemo da i vi budete mladi inicijatori i inicijatorke, predvodnici i predvodnice akcije, ili ako ipak više niste mladi, da onda mlade u takvim naporima podržite.

_____________________________________________________________________________________

Opšti cilj zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije unutar, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“ jeste stvaranje dodatnog prostora za konstruktivni dijalog između različitih zajednica, kao i između građana/ki i njihovih najviših izabranih liderki/a, promovišući na taj način miroljubivu koegzistenciju, jačanje poverenja i istinsko poštovanje različitosti. Ova inicijativa pokrenuta je 2014. godine nakon sastanka Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost“ sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, u partnerstvu sa državnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Republici Srbiji, uz financijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (UN PBF).