fbpx

Odlučionice: Održana online obuka

Krovna organizacija mladih Srbije je u periodu od 3. do 13. avgusta održala obuku za selektovane lokalne koordinatore/ke u okviru programa Odlučionice. Predstavnici/e lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i đačkih parlamenata dolaze iz različitih opština: Boljevac, Vladičin Han, Kuršumlija, Ćićevac i Sjenica. 

Obuka je održana u online formatu, putem platforme ZOOM, što nije sprečilo lokalne koordinatore da aktivno učestvuju u obuci i izvršavaju zadatke, te da zajedno rade na svojim lokalnim inicijativama koje će realizovati do 10. septembra. Kroz obuku koja je trajala četiri dana, lokalni koordinatori su imali priliku da se međusobno upoznaju i razmene iskustva iz svojih lokalnih zajednica, i često dolazili do zaključka da imaju slična iskustva, i slične potrebe kada su u pitanju potrebe mladih.

Lokalni koordinatori su uz podršku mentora stekli osnovna znanja o Minimumu standarda učešća mladih u donošenju odluka i kako ga primeniti, kao i o Strukturiranom dijalogu sa mladima. Većina tema se tiče zagovaranja, te tako tema Javnog zagovaranja nije izostala. Kroz zadatke i nakon obrađenih tema, lokalni koordinatori su diskutovali i ispitivali potrebe mladih kroz ankete i razgovor sa mladima u svojim lokalnim zajednicama kako bi došli do glavnog prioriteta o kome će biti inicijativa koju će realizovati. Nakon kreiranja i formulisanja lokalnih inicijativa, lokalne koordinatore očekuje njihova realizacija.

Odlučionice se organizuju kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji  KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom – BOŠ u  okviru programa Civilno društvo za unapređenje  pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Švedske.

Polaznicima obuke, odnosno novim lokalnim koordinatorima je u okviru poslednje radionice predstavljen i značaj regionalne saradnje mladih. Kao platforma koja na regionalnom nivou mladima pruža različite mogućnosti i jača njihove kapacitete istaknuta je i Western Balkans Youth Cooperation Platform –  Platforma za omladinsku saradnju Zapadnog Balkana. Njima je tom prilikom predstavljena WBYCP, grasrut regionalna platforma za mlade koju implementira Institut za saradnju i razvoj – CDI iz Tirane, zajedno sa šest krovnih saveza mladih sa Zapadnog Balkana – Krovnom organizacijom mladih Srbije, Nacionalnim kongresom mladih Albanije, Nacionalnim savetom mladih Makedonije, Savezom srednjoškolaca Crne Gore, Centralnim većem za delovanje mladih Kosova i Udruženjem za UN Bosne i Hercegovine, a uz podršku Fondacije Hanns Seidel.

Platforma za cilj ima da promoviše povezanost mladih na Balkanu, i mladima iz regiona nudi prostor da se susreću, planiraju, organizuju, sprovode i izražavaju svoje aktivnosti. Takođe, kroz WBYCP mladi mogu da pronađu partnere za zajedničke aktivnosti, osmisle i sprovedu zajedničke inicijative, razmene ideje, koriste omladinsku biblioteku i idejno kreiraju i sprovodu akcije i aktivnosti lobiranja, te funkcioniše kao resursni centar za mlade na zapadnom Balkanu.