fbpx

Kriza COVID-19 i NEET mladi – kako dosegnuti nevidljive?

Međunarodni dan mladih ustanovile su Ujedinjene nacije 1999. godine kao bi se pospešila vidljivost potreba mladih širom sveta, i unapredile politike koje će odgovoriti na njih. Mladi nisu homogena grupa, pa se i njihove potrebe razlikuju u odnosu na čitav niz faktora koji ih okružuju.

Prema anketi Republičkog zavoda za statistiku, u 2019. godini stopa mladih u NEET situaciji je iznosila 15.3%, što je 2.8% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovo se odnosi samo na mlade od 15 do 24 godina starosti, te ne obuhvata mlade u celini, do 30 godina kako ih definiše Zakon o mladima. Zato želimo da ovog 12. avgusta posebno skrenemo pažnju na mlade u NEET situaciji, jer je COVID-19 kriza dodatno produbila nejednakosti marginalizovanih mladih. NEET je skraćenica pozajmljena iz engleskog jezika i obuhvata mlade koje nisu u sistemu obrazovanja, radnom odnosu ili sistemu obučavanja.

Tranzicija od obrazovanja do zaposlenja, a time i do osamostaljenja mladih, ključni je jaz kada govorimo o mladima u NEET situaciji. Prema istraživanju o NEET mladima, koje sprovedeno u okviru projekta “Naša zajednica, naša budućnost – veća saradnja i zapošljavanje mladih”, faktori koji utiču na to su neinformisanost i društvena izolovanost, manjak prilika za početno zaposlenje što dalje vodi do nedostatka kompetencija i radnog iskustva za dalje zapošljavanje.

Prilike za zaposlenje koje su na raspolaganju mladim ljudima često su ograničene na prekarne poslove koji ne vode ka stalnom zaposlenju. U pitanju su privremena angažovanja ili poslovi sa nepunim radnim vremenom, koji iako jesu izlaz iz NEET situacije drže mlade u stalnom riziku povratka u istu. Ne smemo zaboraviti i na dodatne ekonomske izazove i prava na rad koji će biti uslovljeni posledicama izazvanim pandemijom COVID-19 i koji će još teže pogoditi marginalizovane mlade.

Projekat “Naša zajednica, naša budućnost – veća saradnja i zapošljavanje mladih” teži da osigura kontinuiranu i sistemsku podršku mladima u NEET situaciji. Kroz rad sa organizacijama civilnog društva i institucijama razvijamo i zagovaramo usluge koje pružaju podršku mladima u skladu sa njihovim specifičnim potrebama.

Danas, na Međunarodni dan mladih stavljamo na raspolaganje interaktivnu platformu – neetmladi.info na kojoj će se naći resursi koji do sada nisu postojali, a namenjeni su radu sa mladima u NEET situaciji. U narednom periodu u okviru platforme biće dostupno prvo sveobuhvatno istraživanje o mladima u NEET situaciji koje će doprineti razumevanju društvenih i ekonomskih faktora koji dovode do NEET situacije i potreba mladih na osnovu kojih se dalje razvijaju usluge i politike.

Platforma će takođe sadržati i praktični vodič za organizovanje kvalitetnih radnih praksi i terenski omladinski rad, kao i istraživanje o mladima i preduzetništvu.

Kroz tekstove, dostupnost informacija i usluga, kao i interaktvne diskusije platforma će pokriti veliki broj tema od značaja za NEET mlade.

Iako se beleži napredak u procentu zaposlenosti mladih, njihovo dodatno aktiviranje, posebno onih u NEET situaciji, osim individualnog, ima i poseban društveni značaj. Na taj način osigurava se njihov ostanak u zemlji, i učešće na tržištu rada koje je neophodno za dalji razvoj ekonomije. Još uvek nemamo podatke koliko je globalna pandemija COVID-19 virusa uticala na položaj mladih u NEET situaciji, ali sa sigurnošću imamo zaključak da je smanjenje nesigurnosti mladih od izuzetnog značaja u neizvesnom periodu koji predstoji. Stoga se zalažemo da se uvek i stalno priča o mladima i sa mladima, ali i da se radi na kreiranju konkretnih politika za mlade u NEET statusu, kako bi se unapredila sistemska briga o mladima.