fbpx

Konkurs za odabir četvrte generacije Akademije omladinske politike

Nauči. Umreži se. Izbori se za bolje društvo.  

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) raspisuje poziv za polaznike/ce četvrte generacije Akademije omladinske politike! Ukoliko si mlada i motivisana osoba spremna da unapredi svoje znanje o omladinskoj politici, aktivizmu i želiš da doprineseš poboljšanju položaja mladih – ovo je idealna prilika za tebe. 

Šta je Akademija omladinske politike?  

Akademija omladinske politike je jednosemestralni obrazovni program KOMS-a na kome će 20 odabranih polaznika/ca imati priliku da stekne znanje i iskustvo o omladinskoj politici, ovlada veštinama za zagovaranje i kreiranje promena u društvu i osnaži se za primenu stečenih znanja u svojim lokalnim sredinama, ali i šire. Program će biti realizovan kroz 4 modula koji će pokrivati 4 tematske celine.  

Šta će ti pružiti Akademija omladinske politike? 

 • Steći ćeš znanja o različitim mehanizmima i modelima za uticaje na donošenje odluka; 
 • Imaćeš priliku da učestvuješ u studijskim posetama najvažnijim institucijama u oblasti omladinske politike na nacionalnom i međunarodnom nivou u Beogradu; 
 • Razmenićeš konakte, iskustva i steći poznanstva i potencijalna prijateljstva sa drugim polaznicima/cama Akademije 
 • Uz mentorsku podršku trenera/kinja KOMS-a imaćeš mogućnost da stečeno znanje primeniš u praksi, te da pokreneš inicijativu, uličnu akciju, blog, učestvuješ u istraživanjima, zagovaraš za promene kod predstavnika/ca svoje lokalne zajednice, ili sprovedeš neku drugu aktivnost po izboru; 
 • Kompletne troškove učešća na Akademiji pokriće Krovna organizacija mladih Srbije, uključujući i troškove smeštaja, ishrane i osveženja na obukama i putne troškove vezane za putovanje na obuke; 
 • Nakon završene Akademije, postaćeš deo KOMS-ove rastuće Alumni mreže koja će ti omogućiti učešće u drugim aktivnostima KOMS-a tokom narednih godina, gde ćeš imati priliku da stekneš druge veštine i budeš deo aktivnosti i projekata koji su u tvojoj sferi interesovanja. 

Tematske celine obuhvaćene programom:  

 • Lokalna omladinska politika  
 • Nacionalna omladinska politika 
 • Međunarodna omladinska politika  
 • Politički sistem Srbije  
 • Politička participacija mladih  
 • Javne politike  
 • Javno zagovaranje  

Koji su uslovi konkursa? 

 • Potrebno je da si mlada, zainteresovana osoba uzrasta od 15 do 30 godina spremna da se bavi omladinskom politikom u narednom periodu; 
 • Potrebno je da popuniš obrazac za prijavu najkasnije do 13. septembra, uz mogućnost organizovanja drugog kruga selekcije: online/telefonski intervjui sa najviše rangiranim kandidatima/kinjama u zavisnosti od procene komisije; 
 • Rezultate selekcije dobićeš do 21. septembra, a odabir kandidata/kinja vršiće višečlana komisija KOMS-a; 
 • Ukoliko budeš odabran/a, sa tobom će biti potpisan ugovor o stipendiranju, a po ispunjenju ugovornih obaveza i uspešnog zavšetka programa, biće ti dodeljen sertifikat o završenoj Akademiji; 
 • Tvoje prisustvo tokom trajanja cele Akademije biće obavezno. 
 • Obrazac se nalazi na kraju

Kriterijume za odabir polaznika/ca komisija će formirati na osnovu: 

 • Tvog dosadašnjeg iskustva, obrazovanja i motivacije; 
 • Perspektive tvog uključivanja i angažovanja nakon završene Akademije; 
 • Ravnomerne geografske i rodne zastupljenosti polaznika/ca i uravnoteženog broja polaznika/ca iz različitih organizacija (udruženja mladih, udruženja za mlade, udruženja građana, podmlatci političkih stranaka, sindikati, KzM, javne ustanove…). 

Kada će biti održan program Akademije omladinske politike 2020? 

Program Akademije omladinske politike 2020 biće realizovan tokom oktobra i novembra 2020. godine kroz modularnu obuku  koja podrazumeva: 

 • I modul: dvodnevna obuka o omladinskom aktivizmu i omladinskoj politici u lokalnoj zajednici  
 • II modul: dvodnevna obuka o omladinskoj politici na nacionalnom i međunarodnom nivou 
 • III modul: dvodnevna obuka o političkom sistemu Srbije i političkoj participaciji mladih  
 • IV modul: dvodnevna obuka o javnim politikama i zagovaranju 

Obuke će biti realizovane vikendima, i to dva vikenda u oktobru i dva vikenda u novembru. Oko tačnih datuma realizacije obuka, polaznici/e će biti naknadno obavešteni. Ovako postavljen plan realizacije je podložan promenama.  

Predviđeno je da se moduli realizuju uživo. U zavisnosti od epidemiološke situacije postoji mogućnost online održavanja dela ili cele Akademije omladinske politike.  

Krovna organizacija mladih Srbije Akademiju omladinske politike realizuje kroz projekat Mladi imaju prednost u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.
 
Za više informacija o procesu selekcije i programu Akademije možete kontaktirati Milicu Borjanić putem e-mail adrese: milica.borjanic@koms.rs ili na telefon 069/738446, radnim danima od 9 do 17 časova.