fbpx

POZIV: Postanite donosioci odluka za budućnost u okviru projekta Kultura dijaloga

Krovna organizacija mladih Srbije i Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine pozivaju predstavnike i predstavnice donosioca odluka, odnosno zaposlene u javnoj upravi, institucijama, važnim kompanija ili predstavnike/ce nekog drugog aktera da se prijave za učešće u jednodnevnom mentorskom programu ili za dugoročni program mentorstva u okviru razmene mladih Moj svet zavisi od nas. Mentorski program namenjen donosiocima odluka, kao i razmena namenjena mladima realizuju se u okviru projekta Kultura dijaloga, kao deo Zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost, koji sprovode agencije Ujedinjenih nacija.

Mentori će kroz svoj rad i povezivanje sa mladima, ujedno steći i uvid u položaj i potrebe mladih iz različitih loklanih zajednica, ali i priliku da se umreže i razmene iskustva i primere dobre prakse sa ostalim donosiocima odluka iz Srbije i Bosne i Hercegovine, i drugim relevantnim akterima u oblasti omladinske politike i regionalne sardanje.

Na koji način možete da se uključite u mentorsku podršku?

U proces mentorske podrške mladima u realizaciji njihovih lokalnih inicijativa, možete se uključiti prijavom za jedan od dva modaliteta programa:

  • Jednodnevni program u okviru kog će se ukupno 10 mentora, 5 iz Srbije i 5 iz Bosne i Hercegovine, okupiti avgusta u Tuzli, u Bosni i Hercegovini i kroz radioničarski i timski rad zajedno sa grupom mladih, učesnicima razmene Moj svet zavisi od nas, kreirati plan aktivnosti. Posebna uloga donosioca odluka je da na osnovu svog iskustva daju sugestije, podele iskustva, ukažu na formalne okvire, te daju podršku i smernice mladima za dalje delovanje.
  • Program dugoročne mentorske podrške gde će, osim učešća u jednodnegvnom programu i nakon završene razmene mladih Moj svet zavisi od nas, 3 mentora iz Srbije i 3 iz Bosne i Hercegovine uz obezbeđenu novčanu naknadu nastaviti da u periodu od mesec dana budu na raspolaganju mladima za konsultacije, mentorsku podršku i eventualne kontakte svojih kolega iz lokalnih zajednica. Lokalno delovanje učesnika/ca iz Srbije po povratku sa obuke biće praćeno od strane tri izabrana mentora, koji će u kontinuitetu biti dugoročna podrška putem telefona, mejla i drugih kanala komunikacije grupama mladih koji žele da implementiraju stečena znanja i veštine.

Sa kojim ciljem se aktivnosti organizuju?

Projekat „Kultura dijaloga“ ima za cilj razvoj lokalne zajednice kroz kreiranje podsticajnog okruženja za mlade koje obuhvata podršku aktivnom učešću različitih grupa mladih i njihov dijalog sa donosiocima odluka. Cilj ove aktivnosti jeste da se povežu mladi koji su motivisani da budu nosioci promena i mladi lideri/ke u svom okruženju, kao i donosioci odluka koji su voljni sa njima da se povežu i pomognu im kroz proces mentorsta u realizaciji njihov lokalnih inicijativa.

Za koga su otvorene prijave?

Mentori će biti selektovani među predstavnicima i predstavnicama javne uprave, gradskih veća, javnih preduzeća, odbornicima/cama, narodnim poslanicima/cama, Romskim koordinatorima/kama, članovima/cama nacionalnih saveta nacionalnih manjina i slično. Prilikom odabira predstavnika/ca posebna pažnja vodiće se o njihovoj zainteresovanosti i delokrugu rada, tako da odgovaraju na različite teme – ekologija, ciljevi održivog razvoja, rodna ravnopravnost, obrazovanje i slično.

Želite da se prijavite?

Ukoliko ste zainteresovani za učešće neophodno je da popunite online formular najkasnije do 1. avgusta 2020. godine. O rezultatima selekcije bićete obavešteni najkasnije do 3 avgusta.

Za više informacija i sva pitanja možete se obratiti našoj programskoj asistentkinji, Anji Jokić na mejl: anja.jokic@koms.rs ili radnim danima od 9 do 17 časova na broj telefona: +381 69 738 445.

Oficijalni poziv možete pronaći i u PDF formatu.

Napomene

Troškovi prevoza, smeštaja, hrane i radioničarskog materijala za sve mentore biće pokrveni od strane organizatora.

Ukoliko dođe do pooštravanja mera država usled pandemije virusa COVID-19 koje onemogućavaju organizaciju fizičke razmene, organizatori će održati obuku preko onlajn platformi.

Krovna organizacija mladih Srbije i Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine sprovode projekat Kultura dijaloga u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).​