fbpx

DW Akademija: Program za multiplikatore 2020-22.

DW Akademija pokreće novi Program za multiplikatore 2020-22. u sklopu projekta „Young Media”

DW Akademija usmerava svoje aktivnosti u Srbiji i na Zapadnom Balkanu na unapređivanje informativnih i participativnih medijskih formata (TV, radio, štampa, onlajn i društveni mediji) za decu i mlade.

Program za multiplikatore čini niz seminara, radionica i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu, koji će biti održani od 2020. do 2022. godine. Cilj programa je da polaznici steknu znanja i iskustva za podršku medijima koji nude informativne sadržaje za mlade ciljne grupe ili ih žele uvesti.

Obuka multiplikatora obuhvata elemente iz različitih oblasti:

 • novinarstvo
 • mobilno novinarstvo (MoJo)
 • menadžment i savetovanje medija
 • medijsko pravo i samoregulacija
 • metodologija treniranja
 • projektni menadžment
 • nove medijske tehnologije itd.

Za 2020. predviđene su sledeće obuke:

 • Uvodni seminar – 24-26. jul / online seminar
 • Kako se obratiti deci i mladima – 12-13. septembar / online radionica
 • Mediji za mlade – 5-9. oktobar / offline radionica
 • Medijski biznis modeli – 7-11. decembar / offline radionica

Sama obuka je besplatna. Troškove smeštaja i putovanja pokriva DW Akademija. S druge strane, polaznici se obavezuju da će učestvovati na svim obukama u naredne tri godine i, na osnovu njih, izraditi priručnik.

Polaznicima se već za vreme trajanja programa nudi mogućnost da primene stečeno znanje u sklopu drugih aktivnosti projekta „Young Media“. Ta delatnost će biti honorisana.

Preduslovi za učešće u Programu za multiplikatore su:

 • radno iskustvo u novinarstvu i/ili PR (min. 12 meseci)
 • aktivno znanje engleskog jezika (jedan deo treninga će biti održan isključivo na engleskom)
 • visoka motivacija i interesovanje za razvoj medija i mlade ciljne grupe.

Dodatno će se vrednovati iskustvo u radu sa mladima (npr. u sklopu nevladinih organizacija), novinarsko iskustvo u medijskim formatima za mlade, radno iskustvo u više vrsta medija (naročito elektronskih), radno iskustvo na uređivačkoj funkciji, trenersko iskustvo i poznavanje nemačkog jezika. Navedene tačke nisu preduslovi, već poželjne dodatne kvalifikacije koje pri selekciji kandidata daju dodatne bodove.

Sve zainteresovane za Program za multiplikatore molimo da uz prijavu dostave:

 • motivaciono pismo (maks. 1 stranica)
 • kratki CV iz kojeg se vide lični podaci (uključujući telefon i mejl), radno iskustvo u medijima, nivo poznavanja engleskog jezika i druge korisne kvalifikacije (maks. 2 stranice)
 • potvrdu da se obavezuju da će učestvovati na svim obukama u okviru Programa za multiplikatore do 2022. i u radu na priručniku.

Prijave za Program za multiplikatore pošaljete elektronskim putem na adresu: konkurs@koms.rs najkasnije do 7. juna 2020. godine, do 23.59 časova. Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti Miljani Pejić, putem imejla: miljana.pejic@koms.rs ili telefona 062/467-344 radnim danima od 9 do 17 časova.

Originalan dokument poziva možete preuzeti ovde.