fbpx

Održan online sastanak regionalnih krovnih saveza mladih

Krovan organizacija mladih Srbije – KOMS je 27. aprila organizovala online sastanak regionalnih krovnih saveza mladih na kome su učestvovali predstavnici/e Omladinskog sveta Slovenije (Mladinski svet Slovenije) – MSS, Nacionalnog kongresa mladih Albanije (Kongresi Rinor Kombëtar) – KRK, Crnogorskog omladinskog foruma – COF, Vijeća mladih Brčko diskrikta – VSMBD, Mreže mladih Hrvatske – MMH kao i Vijeća mladih Federacije BiH – VMFBiH. Sastanak je organizovan sa ciljem boljeg umrežavanja krovnih saveza kroz razgovor o trenutnim dešavanjima u omladinskom sektoru u državama regiona u kontekstu COVID-19, kao i potencijalnim načinima za prevazilaženje prepreka u novonastaloj situaciji.

Svim organizacijama je zajedničko to što su većinu svojih planiranih aktivnosti, kako bi one uopšte bile realizovane, reorganizovali ili ih sprovode online. Jedna od prepreka sa kojom se krovni savezi, kao i generalno organizacije civilnog društva suočavaju istaknut je izostanak mera od strane država, a koje se eksplicitno odnose na NVO i veliki broj zaposlenih u njima. Osim u Sloveniji, nigde u regionu nije jasno da li se usvojene mere, poput poreskih olakšica i subvencija koje se odnose na biznis sektor, takođe odnose i na nevladin sektor.* Iz tog razloga organizacije civilnog sektora pokrenule su niz inicijativa i peticija kako bi ujedinjeni od svojih vlasti zatražili definisanje položaja organizacija i mera koje se na njih odnose.

Savezi su u fokus svog sastanka stavili i položaj svojih organizacija članica, te je kako bi se dodatno ojačali njihovi kapaciteti dogovoreno i organizovanje niza sastanaka i webinara koji će pokrivati teme od internih dokumenata i uređivanja organizacijskog poslovanja, do EU dijaloga sa mladima, gde će svoje dugogodišnje iskustvo sa organizacijama podeliti predstavnici Mladinskog saveza Slovenije i Mreže mladih Hrvatske sa ostalim savezima u regionu.

Osim mapiranja prepreka sa kojima se suočavaju i iznesenih predloga kako se one mogu prevazići, predstavnici organizacija su još izneli i niz predloga i mogućnosti za zajedničko delovanje i jačanje kapaciteta krovnih saveza, a samim tim i poboljšanju položaja mladih, kako u toku pandemije, tako i nakon nje. Takođe, ovaj sastanak je još jednom pokazao solidarnost mladih u region i njihovu potrebu za saradnjom kao i to da su zajednički napori ključni za prevazilaženje krize.

*28.04. Članica KOMS-a, udruženje građana Građanske inicijative, obratilo se Ministarstvu finansija radi preciznicijeg tumačenja uslova pod kojima organizacije civilnog društva mogu koristiti pogodnosti predviđene Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u vreme vanrednog stanja. Time su kako omladinskom, tako i celokupnom nevladinom sektoru obezbedile detaljne informacije o predviđenim merama, korisnicima koji se mogu kvalifikovati, kao i uslovima i načinu za korišćenje pogodnosti. Informacijama možete pristupiti putem linka.