fbpx

Inovativne prakse i rešenja: Vršnjačko mentorstvo za srednjoškolce sa hendikepom

Poslednjijh nedelja, Krovna organizacija mladih Srbije promoviše inovativne prakse i rešenja svojih organizacija članica. Odabrali smo ovaj trenutak kao posebno pogodan za ovakve aktivnosti, jer mladi provode više vremena na internetu i traže prakse i rešenja za koja do sada nisu imali prilike da saznaju. Do sada je objavljeno više praksi i rešenja na KOMS stranicama na društvenim mrežama, a među njima su se našli:

Ovog puta, donosimo vam inovativne prakse i rešenja sjajnih mladih ljudi iz Udruženja studenata sa hendikepom. Isped Uduženja nam se javila Katarina Kel, sa kojom smo razgovarali o njihovom projektu  “Vršnjačko mentorstvo za srednjoškolce sa hendikepom”.

KOMS: Šta podrazumeva ovaj projekat i kako ste došli na ideju da je sprovedete?

Kao što i sam naziv organizacije kaže, Udruženje studenata sa hendkepom bavi se pre svega pružanjem podrške mladima sa hendikepom tokom visokog obrazovanja. Međutim, svesni smo da studenti sa hendikepom nekada ne saznaju na vreme za nas, da su neretko nedovoljno samostalni i da nisu upoznati sa svojim pravima, što je razlog da često ne upišu fakultet koji su želeli već onaj na koji ih roditelji upute. Zbog svega toga došli smo na ideju da se posvetimo srednjoškolcima sa hendikepom kako bismo ih na vreme osnažili da nastave da se obrazuju, budu istrajni i da se samozastupaju, a projektom „Vršnjačko mentorstvo kao podrška mladima sa hendikepom u inkluzivnom društvu“ koji je podržalo Ministarstvo  omladine i sporta realiovali smo taj cilj.  Srednjoškolsko obrazovanje je svakako vrlo intenzivan period u razvoju mlade osobe tokom kog  bi trebalo da otkriva svoja interesovanja i skolnosti, te razmišlja o svojoj budućnosti. Srednjoškolci sa hendikepom osim sve te podrazumevane haotičnosti tinejdžerskog života imaju i dodatni faktor različitosti koji značajno utiče na njihovo samopouzdanje i percepciju sveta.

KOMS: Kako je izgledao proces realizacije?

Najpre je organizovan trening za vršnjačke mentore, a polaznici su bili aktivisti i aktivistkinje sa i bez hendikepa koji su od ranije bili upoznati sa radom i vrednostima USH-a i senzibilisani za rad sa mladima sa hendikepom. Nakon što su na treningu stekli neophodna znanja i veštine na temu mentorisanja, njihov zadatak je bio da pružaju podršku srednjoškolcima sa hendikepom u procesu pripreme, organizovanja i realizovanja radionica o socijalnoj inkluziji u srednjim školama.

Održana su i dva treninga za srednjoškolce sa hendikepom iz cele Srbije sa ciljem  da se osnaže za samozastupanje, nastavak obrazovanja i
podizanje svesti o osobama sa hendikepom u svojim lokalnim zajednicama.  Učesnici su bili  pozitivno iznenađeni pričama o dvadesetogodišnjem iskustvu organizacije u pružanju podrške mladima sa hendikepom i saznanjem da se skoro svaka barijera može prevazići uz dovoljno truda i informisanosti.  Zadatak srednjoškolaca sa hendikepom nakon treninga bio je da budu promoteri socijalne inkluzije i organizuju radionicu na tu temu u svojoj školi, a uz podršku vršnjačkih mentora.

KOMS: Gde je sproveden projekat i kakvi su bili rezultati u lokalnim zajednicama?

Radionice su održane u školama u Beogradu, Kruševcu, Požegi, Prokuplju i Vranju. Većini srednjoškolaca je to bio prvi javni nastup, a pritom su i govorili o njima vrlo značajnoj temi koja ih se tiče, a o kojoj njihovi vršnjaci uglavnom nisu znali ništa. Podrška vršnjačkih mentora je zbog
toga bila ključna u pripremi radionica, a neki od mentorskih odnosa prerasli su tematiku projekta i postali prijateljski, tako da su
srednjoškolci sa hendikepom u svojim mentorima pronašli uzore i drugare. Promoteri socijalne inkluzije širili su svest o osobama sa hendikepom u svojim lokalnim zajednicama i time zakoračili u svet omladinskog aktivizma. Uprave svih srednjih škola  su pokazale veliko interesovanje za nastavak saradnje i organizovanje radionica o socijalnoj inkluziji kako bi đaci na vreme saznali nešto o tome i bili senzibilisani i upućeni kada se susretnu sa osobama sa hendikepom.

Nakon realizacije ovog projekta uvideli smo koliko je važno obratiti pažnju na srednjoškolce sa hendikepom i koliko im znači podrška mladih
osoba koje su nailazile na slične prepreke kao oni i prevazišli ih, tako da ćemo ovu aktivnost svakako nastaviti, a verujemo da će se neki od osnaženijih učesnika srednjoškolaca sa hendikepom naredni put naći u ulozi vršnjačkog mentora.