fbpx

Lokalne zajednice po meri mladih – pomeri sebe, promeni okruženje!

Krovna organizacija mladih Srbije poziva lokalne samouprave (opštine/gradove) da zajedno sa organizacijama civilnog društva i đačkim parlamentima u svojoj zajednici učestvuju u unapređenju saradnje mladih i donosioca odluka i postanu deo mreže lokalnih koordinatora za dijalog sa mladima.  

Lokalni koordinatori su predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i đačkih parlamenata, koji će učestvovanjem u ovom procesu steći potrebna znanja i veštine za unapređenje saradnje institucija i predstavničkih tela mladih i zajedničkim radom unaprediti brigu o mladima kroz sprovođenje inicijativa za promene u lokalnim zajednicama.

Dijalog sa mladima na lokalnom nivou do sada primenjuje 11 lokalnih zajednica širom Srbije, i one su nakon obuke o mehanizmima dijaloga sa mladima realizovali lokalne inicijative za promene u svojim zajednicama i unapredile saradnju sa mladima i udruženjima. Ovim pozivom KOMS namerava da proširi mrežu lokalnih koordinatora, kako bi mladi i donosioci odluka mogli da zajedno odlučuju u većem broju lokalnih zajednica.

Lokalni koordinatori će najpre proći obuku, nakon čega će realizovati lokalnu inicijativu koju će podržati KOMS, finansijski i mentorski. Inicijative koje lokalni koordinatori zajednički formulišu imaće za cilj da umanje probleme sa kojima se mladi iz te lokalne zajednice najčešće susreću, kako bi delujući zajedno sa donosiocima odluka u svojoj opštini/gradu mladi izgradili poverenje u lokalne institucije i učestvovali u promenama. 

  • Planirano je da se obuka održi od 3. do 5. aprila 2020. godine 
  • Period mentorstva za formulisanje i realizaciju inicijativa počinje po završetku obuke i traje do sprovođenja inicijative, do kraja maja 
  • Rok za sprovođenje inicijativa je kraj maja 

Sve troškove učestvovanja kao i sprovođenja inicijativa snosi Krovna organizacija mladih Srbije.

Svaka inicijativa biće podržana finansijski iznosima do 44 000 dinara. 

Svi mladi sa kojima se bude radilo u sklopu ove aktivnosti biće upoznati sa onlajn platformama za uključivanje mladih u procese donošenja odluka: plaformom dijalog.rs i podsekcijom platfome: Pokreni promene! 

Zainteresovane jedinice lokalne samouprave treba da prijave tri osobe kao lokalne kordinatore – jednu iz lokalne samouprave, drugu iz organizacije civilnog društva i treću mladu osobu iz đačkog parlamenta. Prijavu sva tri subjekta omladinske politike na lokalnom nivou podnose zajednički na jednom formularu. 

Da biste se prijavili na javni poziv dovoljno je da popunite prijavni formular koji možete da preuzmete ovde i da ga pošaljete imejlom na adresu konkurs@koms.rs sa naznakom “Prijava za odlučionice”. Prijave su otvorene do 5. marta 2020. godine do 23:59. Za sve dodatne informacije se možete obratiti Milici Borjanić na milica.borjanic@koms.rs

Odlučionice se organizuju kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji  KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom – BOŠ u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Švedske.