fbpx

KOMS Info dani održani u 3 lokalne zajednice

Krovna organizacija mladih Srbije organizovala je tri KOMS Info dana u okviru projekta Zajedno za mlade 2.0, podržanog od Ministarstva omladine i sporta. U okviru Info dana okupili smo zainteresovane predstavnike i predstavnice udruženja mladih i za mlade. U okviru Info dana KOMS je sa učesnicima kroz diskusiju razmenio informacije o aktuelnim procesima u omladinskom sektoru na svim nivoima. Takođe, KOMS Info dani bili su prilika da predstavimo rad našeg saveza, kao i organizacija članica koje taj savez čine i porazgovaramo o mogućnostima zajedničkog delovanja i saradnje sa udruženjima. 

Prvi KOMS Info dan: Sremska Mitrovica – 7. februar

Prvi KOMS Info dan održan je 7. februara u Sremskoj Mitrovici, u zgradi Opštine. Udruženja koja su se odazvala na poziv delila su svoje dugogodišnje iskustvo u radu, pre svega sa decom. Naveli su da se mladi vraćaju u Sremsku Mitrovicu i da je Sremska Mitrovica živ grad, pun događaja i sadržaja za mlade, ali da tu kao problem vide nedostatak povezanosti između udruženja.

KOMSInfo dan Sremska Mitrovica
KOMS Info dan Sremska Mitrovica

Kao pozitivno u njihovom radu navode dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i uživaju njihovu podršku u aktivnostima koje sprovode.  Kancelarija za mlade Sremska Mitrovica je ona koja najviše dodira ima sa mladima od 15 godina i više i najviše sarađuje i ulaže u rad sa mladima tih godina, ona ima i svoje volontere koji su angažovani i u aktivnostima drugih udruženja. 

Drugi KOMS Info dan: Prokuplje – 10. februar

U Kulturno obrazovnom centru “Toplica” u Prokuplju, 10. februara, realizovan je drugi KOMS Info dan. Teme koje su bile obuhvaćene Info danom bile su one koje su prepoznate kao značajne za mlade u Topličkom okrgu. O podsticanju aktivizma kod mladih prisutnima je govorila Mirjana Randjelovic, učenica Gimnazije, članica TNT grupe, volonterka Film Kluba Prokuplje ,volonterka Mingl portala u okviru Beogradske otvorene škole (BOŠ-a) i volonterka Kancelarije za decu i mlade Opštine Prokuplje, dok je o preduzedništvu mladih govorio Nenad Kocić, korisnik projekta “Osnaživanje mladih poljoprivrednika” Fondacije Ana i Vlade Divac. 

KOMS Info dan Prokuplje
KOMS Info dan Prokuplje

Učesnike Info dana činili su pored predstavnica KOMS-a činili i predstavnici lokalnih udruženja i organizacija mladih i za mlade, kao i predstavnici lokalnih samouprava. Oni su kroz diskusiju potvrdili važnost podsticanja aktivizma kod mladih na lokalnom nivou, kao i osnaživanje mladih porljoprivrednika. Takođe, oni su kao značajnu temu izdvojili i potrebu regulisanja položaja volontera i poboljšanja dostupnosti informacija o mogućnostima za volontiranje. Učesnici su još govorili o primerima dobrih praksi i zaključili da praksa pokazuje da na motivisanost mladih da uzmu učešće u različitim aktivnostima najčešće utiču pozitivna iskustva njihovih vršnjaka. 

Treći KOMS Info dan: Subotica – 12. februar

Treći po redu KOMS održan je 12. februara u Subotici, u prostorijama American corner – a. Na info danu su sa prisutnima, kao predstavnici KOMS – a, razgovarali Nikola Ristić, asistent za medije i komunikacije  i Mina Dobrijević, praktikantkinja. Predstavnici KOMS – a su prezentovali osnovne informacije o radu krovnog saveza, kao i najznačajnije projekte koji su se sprovodili u 2019. godini. Pored toga, predstavljeni su novi projekti, koji će se implementirati u 2020. godini. Sa udruženjima mladih i za mlade razgovarali smo o potencijalnoj saradnji, kao i članstvu u Krovnoj organizaciji mladih Srbije.

KOMS Info dan Subotica
KOMS Info dan Subotica

Kroz konstruktivnu diskusiju učesnici su došli do zaključka da je u Subotici situacija nešto drugačija, u odnosu na ostatak Srbije. Mladi u Subotici smatraju da odliv mozgova nije toliko zastupljen u njihovom kraju, zbog velikog broja studenata i fakulteta koji se u Subotici nalaze. Takođe, smatraju da postoji veliki broj mogućnosti za zaposlenje i da mladi mogu da biraju gde će se zaposliti. Dele mišljenje sa ostalim mladima u Srbiji da se mora raditi na unapređenju sistema vrednosti.