fbpx

Priključite se KOMS-u: Postanite naša organizacija članica

Prisustvom u našem savezu, zajedno jačamo KOMS i na taj način možemo uspešnije da zagovaramo poboljšanje položaja mladih kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou.
Formalni uslov za prijem je da vaša organizacija postoji 2 godine.
Na OVOM LINKU možete pronaći detaljne instrukcije za priključivanje.
Pristupanje je veoma jednostavno, a ukoliko je nešto nejasno, tu smo da odgovorimo na sva pitanja, rešimo eventualne nedoumice, ali i da vam pomognemo da popunite obrasce – Upitnik i izjavu namere: 1. Ovde preuzmite upitnik  2. Ovde preuzmite izjavu.
Popunjen zahtev za prijem u članstvo koji možete da pronađete među detaljnim instrukcijama za priključivanje dostavite  na mail office@koms.rs najkasnije do 11. februara u 23:59.

Punopravni član može postati svako udruženje građana ili savez udruženja koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

1. Da je registrovano u Republici Srbiji u Registru udruženja koji vodi Agencija za privredne registre (prilaže se izvod iz Registra),

2. Da je registrovano najmanje 4 godine (prilaže se fotokopija prvog rešenja o upisu u registar),

3. Da je organizovano u skladu sa demokratskim principima i ne promoviše bilo kakav oblik diskriminacije, netolerancije ili nasilja (prilaže se Statut, Pravilnik o radu),

4. Da je u poslednje 4 godine programski opredeljeno za rad sa mladima (prilaže se CV organizacije),

5. Da su mladi aktivno uključeni u rad organizacije (izjava o učešću mladih u UO ili u drugim telima organizacije, ili u realizaciji projekata i/ili u drugim bitnim aktivnostima organizacije),

6. Da organizacija nije članica saveza, mreže ili slične strukture, koji su već u statusu organizacije članice KOMS-a.

7. Da organizacija sprovodi aktivnosti za mlade na najmanje 2 osnovne jedinice lokalne samouprave – opštine (izjava o teritorijalnoj rasprostranjenosti),

8. Da je u statusu pridruženog člana provela period od najmanje godinu dana odnosno period između dva redovna zasedanja Skupštine KOMS.

Pridruženi član može postati udruženje građana ili savez udruženja koji ispunjava kriterijume iz gorepomenutih tačaka 1, 3, 5, 6, 7 i 8, a najmanje poslednje 2 godine sprovodi programe za mlade.

Pridruženi članovi imaju samo pravo na reč i pravo da učestvuju u aktivnostima Krovne organizacije mladih Srbije ali ne i pravo glasa, pravo da nominuju i budu birani u organe KOMS.

Nadamo se da ćete od marta postati nova pridružena članica naše mreže.