fbpx

Održana Omladinska konferencija “MLADI ZA ODRŽIVI RAZVOJ”

U Klubu poslanika u utorak 24. decembra održana je Omladinska konferencija “MLADI ZA ODRŽIVI RAZVOJ” koju je organizovalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije zajedno sa partnerima: Krovnom organizacijom mladih Srbije, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade. Ovom događaju je prethodio četvorodnevni Susreti mladih Republike Srpske i Republike Srbije.

Rečima pozdrava konferenciju otvorili su Milica Borjanić (KOMS) i Nemanja Obradović (NAPOR). Ispred Ministarstva omladine i sporta obratio se pomoćnik ministra omladine i sporta za međunarodnu saradnju, Uroš Pribićević.

Predstavljeni su zaključci sa Susreta mladih koji je kao temu i cilj imao unapređenje mobilnosti mladih i saradnje mladih između Republike Srbije i Republike Srpske, kao i mogućnost realizacije zajedničkih projekata. Kao neke od problema prilikom mobilnosti mladi navode neinformisanost i finansijske mogućnosti.

Usledio je panel u vezi sa strateškim okvirom omladinske politike gde nam je Samedin Rovčanin, ispred Krovne organizacije mladih Srbije, predstavio koncept održivog razvoja i Agendu 2030 na jedan zanimljiv način – kroz pesme Zdravka Čolića. Ispred Ministarstva omladine i sporta, Snežana Klašnja predstavila je strateške dokumente na međunarodnom planu – Strategiju za mlade Evropske komisije 2019. do 2027., na domaćem planu, o strateškim dokumentima, ciljevima i planovima Republike Srbije govorio nam je Aleksandar Voštić takođe ispred Ministarstva omladine i sporta. Kako funkcionišu strateški okviri u Republici Srpskoj, imali smo priliku da čujemo od Branke Malešević, ispred Ministarstva porodice, omladine i sporta.

Nakon diskusije o međunarodnom i nacionalnom nivou, o lokalnim inicijativama govorili su nam Vukašin Grozdanović, ispred Omladinske prestonice Evrope Novi Sad koji nam je predstavio omladinski centar i programe koji on nudi u Novom Sadu, Goran Radisavljević koji nam je govorio o habovima, prostoru za mlade i njihovom značaju za mlade u gradu Zaječaru, kao i o problemima i potrebama mladih u Zaječaru. Iz perspektive Kancelarija za mlade, Tanja Glišić predstavila nam je rad, prostor i aktivnosti Kancelarije za mlade grada Loznice. Primer mobilnog omladinskog kluba, šta on predstavlja i koje su to aktivnosti koje sprovode, predstavila nam je Dajna Marinković ispred omladinske organizacije Centar za omladinski rad. O inicijativama Nacionalne asocijacije Kancelarija za mlade i Stalne konferencije gradova i opština i korišćenju javnih prostora za potrebe mladih, govorio je Džemaludin Paučinac.

Još jedna od tema ove konferencije bila je razvoj kritičkog mišljenja i digitalizacija, o značaju ovih tema govorile su Ivana Volf ispred Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada, Emilija Radibratović, ispred Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Govorilo se o samoj uticaju digitalizacije na razvoj kritičkog mišljenja, korišćenju i izazovima sa upotrebom novih tehnologija u obrazovanju i mogućim potencijalima i unapređenju obrazovanja u vremenu digitalizacije. 

Završnu reč ove konferencije dao je Darko Stanić, državni sekretar Ministarstva omladine i sporta, koji je pozdravio prisutne i zahvalio se na pozivu