fbpx

Poziv: Od standarda inkluzije do inkluzije kao standarda

Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu čast da vas, zajedno sa tri nacionalna saveza – Krovnom organizacijom mladih Srbije, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Nacionalnom kancelarijom za mlade,  uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Misije OEBS u Srbiji, pozove na događaj „Od standarda inkluzije do inkluzije kao standarda“, koji će se održati 23. decembra 2019. godine od 13:00 do 16:30 časova u Beogradu, u hotelu Mama Shelter Belgrade, Knez Mihailova 54.

Konferencija „Od standarda inkluzije do inkluzije kao standarda“ deo je šireg konsultativnog procesa u okviru omladinskog sektora i otvoren je kako za predstavnike/ce organizacija civilnog društva koje u svoje programe uključuju mlade ili rade sa mladima, tako i za predstavnike i predstavnice državnih institucija, nezavisnih institucija i međunarodne zajednice.

Konsultativni proces koji je u osnovu projekta „Uključivanje Uživo 3.0” usmeren je ka formiranju standarda inkluzivnosti koji će biti doneti zajedničkim naporima mladih i svih relevantnih aktera koji rade sa mladima i za mlade. Na ovaj način podržaće se dostizanje ciljeva Nacionalne strategije za mlade 2015–2025, pružanjem jasnijeg zajedničkog okvira na nivou omladinskog sektora i šire kada je reč o uključivanju mladih iz osetljivih društvenih grupa, a koji je primenljiv i u skladu sa ciljevima Strategije.

Prisutni/e će imati priliku da podele svoje primere dobrih praksi rada sa mladima iz osetljivih grupa, ali i da čuju primere drugih organizacija iz različitih delova Srbije, te da kroz razmenu iskustava zajednički dođu do predloga sadržaja dokumenta kojim će biti definisani standardi inkluzivnosti.

Više informacija o događaju i možete pronaći u pozivu i agendi.

Za učešće na konferenciji potrebno je poslati mejl potvrde, dok je u slučaju prezentovanja potrebno dostaviti prezentaciju i procenu njenog trajanja na mejl prijava@bgcentar.org.rs najkasnije do 22. decembra 2019. godine.

Organizator obezbeđuje ručak na samom događaju. Putni troškovi u visini povratne autobuske karte biće refundirani učesnicima/cama van Beograda uz priloženu kartu ili račun za benzin.

Zvanični jezik konferencije je srpski, uz simultani prevod na znakovni jezik.

Više infomacija možete dobiti od Nevene Nikolić, koordinatorke Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava, na e-mail adresu nikolic@bgcentar.org.rs.