fbpx

Mladi protiv zločina iz mržnje – debata u Somboru

Serija debata „Osvesti se, posveti se – mladi protiv zločina iz mržnje“, koje organizuje Krovna organizacija mladih Srbije, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, nastavlja se u Somboru. Cilj organizovanih debata je upoznavanje mladih u Srbiji sa temom zločina iz mržnje, obzirom da je to tema od velike važnosti, kako za mlade, tako i za društvo uopšte. Pored toga mladima se predstavljaju mehanizmi prevencije, kao i mehanizmi zaštite ukoliko se sami susretnu sa zločinom iz mržnje.

Kako je pokazao „Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji“ (2018) skoro 4/5 mladih ljudi je svedočilo diskriminaciji, dok je 56% bilo izloženo nekom obliku diskriminacije. Mladi su kategorija koje je naročito pogođena netolerancijom i nasiljem, i kao počinioci i kao žrtve. Upravo iz ovih razloga uvideli smo potrebu edukovanja mladih o predrasudama i nasilnom ponašanju koje dovodi do zločina iz mržnje kao i obaveštavanja mladih o mehanizmima zaštite. Kako bismo razvili i koristili metode prevencije i zaštite mladih neophodno je da povećamo nivo razumevanja ovog problema.

Četvrta debata u Somboru

Četvrta debata u seriji  „Osvesti se – Posveti se“ održana je u Somboru 02. decembra 2019. godine u maloj sali Kulturnog centra „Laza Kostić“.

Na debati su učestvovale aktivistkinje iz Sombora, Valerija Forgić i Jelena Štulić. Aktiviskinje su sa mladima razgovarale o zločinima iz mržnje, o razlozima pojave ovih zločina, kao i šta učiniti da ih sprečimo. U razgovoru se, kao veoma važna tema, izdvojila uloga okruženja, čak i roditelja u samom vršenju nasilja i stvaranju atmosfere ćutanja.

Učesnici su podelili svoje lične priče, što pokazuje nivo njihove zainteresovanosti za temu, kao i to da je debata bila veoma interaktivna. Posebna pažnja je posvećena zločinima protiv LGBT populacije i problemima sa kojima se suočavaju u svom okruženju, sa posebnim akcentom na psihičko i fizičko nasilje koje najčešće doživljavaju u porodici.

Posebnu zahvalnost za pomoć pri organizovanju događaja dugujemo Kancelariji za mlade Grada Sombora.

U sklopu ovog projekta, 10. decembra nas očekuje poslednja, peta debata u Leskovcu.