fbpx

PRAKSA: Prijavi se za PreJaKu praksu u KOMS-u

Krovna organizacija mladih Srbije pokreće program praksi i raspisuje javni poziv za troje praktikanata/kinja!

Odabrani KOMS praktikanti/kinje će u četvoromesečnom periodu imati priliku da steknu praktična radna iskustva u oblasti upravljanja projektima i aktivno se uključe u aktuelne tokove u oblasti omladinske politike. 

Konkurs je otvoren od 13. do  24. novembra 2019. godine u 23.59h.
Poziv za praksu otvoren je za 2 oblasti: 

Praksa u programskoj oblasti

KOMS praktikanti/kinje specijalizovani za program steći će nova znanja i iskustva o upravljanju projektima u oblasti omladinske politike. Odabrani praktikanti/kinje će učestvovati u sprovođenju programskih aktivnosti postojećih projekata, ali i u procesima planiranja i pisanja novih projektnih predloga iz najrazličitijih oblasti od važnosti za mlade u Srbiji. Učestvovaće na relevantnim radnim sastancima i događajima, voditi zapisnike i precizno izveštavati, redovno komunicirati sa organizacijama članicama, partnerima i drugim akterima omladinske politike, asistirati u vođenju profila na društvenim mrežama organizacije.

Praksa u oblasti finansija i administracije 

KOMS praktikanti/kinje specijalizovani za finansije i administraciju, takođe stiču nova znanja i iskustva o upravljanju projektima u oblasti omladinske politike.  Odabrani praktikanti/kinje će učestvovati u finansijskom i administrativnom upravljanju na aktuelnim projektima, ali i u procesima planiranja i pisanja budžeta novih projektnih predloga. Asistiraće u održavanju i razvoju postojećeg sistema za evidentiranje i arhiviranje dokumentacije i izradi finansijskih izveštaja organizacije. Učestvovaće na relevantnim radnim sastancima i događajima i precizno sa njih izveštavati, redovno komunicirati sa organizacijama članicama, partnerima i drugim akterima omladinske politike.

Svi praktikanti i praktikantkinje će kroz ovaj program prakse učestvovati i u organizaciji godišnje Skupštine najvišeg nezavisnog predstavničkog tela mladih u Srbiji i upoznaće se i razmeniće iskustva sa članovima/cama organizacija članica KOMS-a aktivnih širom Srbije. Za sve poslove koje obavljaju, praktikanti/kinje će imati obezbeđenu mentorsku podršku članova i članica sekretarijata KOMS-a.

KOMS praktikanti/kinje će po završetku prakse imati iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom i znanje o funkcionisanju institucija i saradnje aktera omladinske politike, kako bi se uključili u aktuelne procese u omladinskoj politici na nacionalnom i lokalnom nivou i uticali na  poboljšanje položaja mladih.

Naši idealni kandidati/kinje?

Studenti i studentkinje završnih godina fakulteta (treća i četvrta godina), kao i diplomci i diplomke koje su diplomirale ili masterirale u poslednjih godinu dana i:

  • imaju osnovno poznavanje omladinske politike i učestvovali su u edukativnim programima u oblasti omladinske politike; 
  • aktivni su volonteri/ke u udruženjima mladih i za mlade (poželjno u organizacijama članicama KOMS-a);
  • dobro vladaju engleskim jezikom;
  • poznaju rad na računaru i vešti su na društvenim mrežama;
  • imaju odlične komunikacijske veštine;
  • spremni su na timski rad, ali se dobro snalaze i prilikom samostalnog rada;
  • precizni su i odgovorni u radu;
  • motivisani su za učenje i rad.

Kako da se prijavim i šta me dalje očekuje?

Prijava se vrši putem aplikacionog formulara koji se nalazi u nastavku. 

Nakon analize pristiglih prijava, najbolje ocenjeni kandidati/kinje proći će u uži krug i biće pozvani na intervju, koji će biti održan 27. novembra. Rezultati selekcije biće poznati najkasnije do 29. novembra. Praktičan rad u KOMS-u počinje 1. decembra 2019. godine.

Mesto izvršavanja prakse je u Beogradu.

Trajanje prakse

  • 4 meseca – od 1. decembra do 1. aprila  
  • 20 sati nedeljno uz obezbeđenu naknadu.

Za sve dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom i programom prakse, možete se obratiti menadžerki programa KOMS-a, Miljani Pejić na miljana.pejic@koms.rs ili na 062/467344 radnim danima od 9 do 17 časova.