fbpx

KOMS organizuje Dijalog mladih sa premijerkom

Krovna organizacija mladih Srbije poziva udruženja na Dijalog mladih sa premijerkom

Krovna organizacija maldih Srbije (KOMS) uz podršku Omladinske prestonice Evrope Novi Sad (OPENS), sa zadovoljstvom poziva motivisane mlade osobe, članove i članice udruženja, da učestvuju u razgovoru sa predsednicom Vlade Republike Srbije, Anom Brnabić, 13. decembra u Novom Sadu. 

Udruženja građana će imati priliku da delegiraju jednu mladu osobu (uzrasta od 15 do 30 godina), koja će u razgovoru sa premijerkom zastupati stavove mladih i predlagati konkretne mere za unapređenje položaja mladih. Sva prijavljena udruženja i delegirani mladi će proći proces selekcije, nakon čega će uslediti konsultativni sastanci i priprema odabranih učesnika i učesnica za dijalog. 

Kako bi se mladi što bolje upoznali sa temama o kojima će razgovarati sa premijerkom, pre okruglog stola biće održana dva konsultativna sastanka sa svim selektovanim učesnicima/ama. Prisustvo na sastancima je obavezno. Cilj pripremnog procesa je da se predstavnici i predstavnice udruženja dodatno informišu o temama i dogovore oko ključnih pitanja i predloga za dijalog sa premijerkom. 

Dijalog mladih sa premijerkom biće strukturiran prema sledećim tematskim okvirima: 

  • Podrška mladima za olakšan ulazak na tržište rada i dostojne uslove rada
  • Podrška mladima za osamostaljenje 
  • Podrška za osiguravanje sigurnih prostora i servisa za mlade

Ove teme predstavljaju ključna pitanja za svaku mladu osobu koja živi u Republici Srbiji i zato je neophodno da se mladi uključe u kreiranje politika i donošenje odluka u ovim oblastima. Ekonomska nezavisnost i osamostaljenje ključni su za razvoj svake mlade osobe i u razgovoru sa premijerkom zajedno ćemo pronalaziti rešenja za smanjenje stope nezaposlenosti, obezbeđivanje dostojnih uslova rada za mlade ljude, efikasne i inkluzivne stambene politike za mlade, sigurne prostore i usluge za mlade u lokalnim zajednicama u Republici Srbiji. 

Udruženja građana prijavljuju svoje predstavnike i predstavnice slanjem popunjenog prijavnog formulara i biografije kandidata/kinje na konkurs@koms.rs. Prijave će biti otvorene do 24. novembra u 23:59 časova. Selekciju će vršiti komisija Krovne organizacije mladih Srbije.

Želiš da se DIREKTNO obratiš premijerki, ali nemaš udruženje? Mislili smo i na tebe!

Svi zainteresovani mladi mogu poslati svoja pitanja i predloge u okviru navedenih tema putem sledećeg formulara:

PITANJA ZA DIJALOG SU ZATVORENA

Sva dostavljena pitanja i predlozi će biti analizirana od strane Krovne organizacije mladih Srbije nakon čega će najrelevantnija, a u skladu sa postavljenim temama, biti selektovana i postavljena premijerki.

Ukoliko imate neka pitanja ili nedoumice, budite slobodni da kontaktirate generalnog sekretara KOMS-a, Stefana Đorđevića, putem mejla stefan.djordjevic@koms.rs ili na broj 062/467-277 radnim danima od 9 do 17 časova.