fbpx

Prijave za PreJaKe treninge – KOMS PJK 2019.

Krovna organizacija mladih Srbije sa zadovoljstvom poziva svoje punopravne i pridružene organizacije članice da se prijave za ovogodišnji Program jačanja kapaciteta organizacija članica. KOMS i ove godine nudi svojim članicama program koji ima za cilj da odgovori na postavljene izazove organizacija i iznutra ojača njihove kapacitete kako bi se bavili poboljšanjem položaja mladih.  

Program obuhvata tri modula treninga. Organizacije članice u skladu sa svojim potrebama mogu učestvovati na jednom ili više modula, uz preporuku KOMS-a da uzmu učešće u kompletnom programu obuke. Na svakom trening modulu može učestvovati po jedan/a predstavnik/ca organizacije ili više predstavnika/ca saveza organizacija, uzrasta od 15 do 30 godina. Ukoliko je organizacija zainteresovana za učešće na svim modulima, poželjno je da to budu različite osobe, da su aktivni članovi/ce organizacije i da obavljaju poslove unutar organizacije u toj tematskoj oblasti koju odabrani trening obrađuje. 


Program obuke – Program jačanja kapaciteta 2019.

Modul I: PreJaK trening za ozbiljan brending

Vreme održavanja: 8 – 10. novembar 2019. godine

Cilj obuke je jačanje kapaciteta organizacija članica u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću i osnaživanje predstavnika/ca organizacija da rade na povećanju vidljivosti omladinskog udruženja. Članove/ce udruženja će se osnažiti za efikasnije korišćenje društvenih mreža, adekvatniju komunikaciju sa medijima i medijskim radnicima kako bi kreirali sadržaje i forme koje su prijemčive široj javnosti a kroz primenu različitih tehnika promocije sadržaja i pokretanje onlajn i oflajn kampanja u svojim lokalnim zajednicama. 

Obuku će realizovati trenerska baza KOMS-a u saradnji sa DW Akademijom.


Modul II: PreJaK trening za fandrejzing

Vreme održavanja: 22 – 24. novembar 2019. godine

Obuka o prikupljanju sredstava u lokalnoj zajednici namenjena je svim organizacijama koje žele da saznaju više o principima i različitim tehnikama prikupljanja sredstava za aktivnosti od interesa. Koristiće se različite metode iskustvenog učenja, a učesnici/e će unaprediti svoja znanja o digitalnom prikupljanju sredstava, organizovanju javnih događaja i mnogim drugim tehnikama.      

Obuku će realizovati trenerska baza KOMS-a u saradnji sa OPENS-om.


Modul III: PreJaKe finansije i administracija

Vreme održavanja: biće naknadno utvrđeno

Cilj obuke je da osnaži učesnike/ce za efikasnije upravljanje projektima i organizacijom iz finansijsko-administrativne perspektive, obuči ih o osnovama finansija, računovodstva, finansijskom izveštavanju u skladu sa drugačijim smernicama i politikama donatora, transparentnosti i antikorupciji unutar organizacije i mnogim drugim temama.  

Mesto održavanja modula biće naknadno komunicirano sa odabranim organizacijama. 

Rok za podnošenje prijave organizacije je 5. novembar 2019. godine, do 17 časova.
Prijava podrazumeva popunjavanje obrasca za prijavu, koji možete pronaći ispod ovog teksta.
Rezultati selekcije za prvi modul biće objavljeni najkasnije do 6. novembra 2019. godine.

Krovna organizacija mladih Srbije snosi kompletne troškove boravka i prevoza za sve učesnike/ce treninga. Prilikom selekcije vodiće se računa o kvalitetu prijave i geografskoj zastupljenosti organizacija članica.

Za više informacija možete možete kontaktirati Nikolu Ristića, asistenta za medije i komunikacije KOMS-a, putem e-mail adrese: nikola.ristic@koms.rs ili na telefon 069/738445, radnim danima od 9 do 17 časova.

Prijave: