fbpx

Održana konferencija “Lokalna saradnja kao odgovor za bolju budućnost mladih koji nisu u obrazovnom sistemu, zaposleni ili na obuci”

Kao deo globalnog projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji sa ukupno 4,7 miliona evra finansira Evropska unija i sufinansira Vlada Republike Srbije, organizovana je konferencija pod nazivom “Lokalna saradnja kao odgovor za bolju budućnost mladih koji nisu u obrazovnom sistemu, zaposleni ili na obuci” na kojoj su razmatrana rešenja za bolje razumevanje položaja mladih u NEET situaciji i identifikovanje izazova sa kojima se oni suočavaju.

Konferencija, koju je organizovala Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada („NAPOR“) u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, Krovnom organizacijom mladih Srbije („KOMS“) i organizacijom „Empirija“ održana je u četvrtak 17. 10. 2019. u hotelu Šeraton u Novom Sadu.

U Srbiji se, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvom kvartalu ove godine, 14,7% mladih uzrasta od 15 do 24 godine nalazi u NEET statusu, odnosno koji nisu u sistemu obrazovanja, radnom odnosu, nitu u sistemu obuke. Upravo je ova zabrinjavajuća statistika bila jedan od motiva da se okupi više od 100 učesnika/ca iz različitih sektora i razgovara o ovoj temi.

Jelena Stojanović, izvršna direktora „NAPOR“-a, izjavila je nakon konferencije da je glavna svrha ovog skupa bila međusobna razmena mišljenja koja je trebalo da pruži bolje razumevanje položaja mladih u NEET situaciji i identifikuje izazove sa kojima se suočavaju. Štaviše, ona veruje da je konferencija okupila više od stotinu predstavnika/ca različitih institucija i organizacija koje dele uverenje da zajednički pristup i saradnja partnera različitih jurisdikcija mogu dovesti do dugoročnog i održivog rešenja.

– Za početak je potrebno doći do tih NEET mladih. Ono što je naša najčešća greška jeste što očekujemo da će NEET mladi da dođu kod nas, a zapravo moramo da imamo obrnut pristup. Treba mi da dođemo do njih i da posetimo mesta na kojima se oni nalaze: od kafića, preko parkova, škola itd, odnosno tamo gde NEET mladi zapravo jesu – pojasnila je Stojanović i istakla je da je ovoj kategoriji mladih potrebna dodatna podrška kako bi izašli iz NEET statusa, a to se može postići jedino koordinisanim radom državnog i civilnog sektora.

Nevena Nikolić ispred Beogradskog centra za ljudska prava navela je da na konferenciji razmatrano i to kako može doći do izjednačavanja uslova za sve i kako mladi iz svog NEET statusa, u kojem su prosto nevidljivi sistemu, mogu da postanu vidljivi i kako njihov položaj generalno može da se unapredi.

– NEET populacija zahteva posebne, određene i ciljane mere. Zbog toga su na ovoj konferenciji učestvovali i predstavnici/ce lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i nacionalnih službi za zapošljavanje koji jedino zajedničkim radom mogu da odgovore na potrebe mladih u NEET statusu – zaključila je Nikolić.

Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada („NAPOR“) zajedno sa ostalim partnerima na projektu – Beogradskim centrom za ljudska prava, Krovnom organizacijom mladih Srbije („KOMS“) i organizacijom „Empirija“ zahvaljuje se svim učesnicima/cama koji su dali svoj doprinos da se ova tema nađe na dnevnom redu i da problemi NEET mladih budu u fokusu svih relevantnih aktera.

Fotografije: Nebojša Petrović
Izvor: NAPOR