fbpx

Konkurs za odabir treće generacije Akademije omladinske politike

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) poziva mlade i motivisane pojedince i pojedinke da se prijave na konkurs za treću generaciju Akademije omladinske politike i unaprede svoje znanje o omladinskoj politici i aktivizmu. 

Akademija omladinske politike je jednosemestralni obrazovni program KOMS-a na kome će 20 odabranih polaznika i polaznica imati priliku da iskustveno uče o omladinskoj politici, upoznaju se sa najvažnijim akterima i instrumentima za poboljšanje položaja mladih, ovladaju veštinama za aktivno učešće u društvu i osnaže se za uspešno zagovaranje kako bi doprineli unapređenju položaja mladih u svojim zajednicama i šire. Program Akademije omladinske politike će realizovati trenerska baza i tim Krovne organizacije mladih Srbije.

Akademija omladinske politike realizuje se pod sloganom: “Nauči. Odluči. Pokreni. Realizuj.”

Uslovi konkursa:

 • konkurs je otvoren za zainteresovane mlade pojedince/ke, uzrasta od 15 do 30 godina, koji imaju želju da se aktivno bave omladinskom politikom u narednom periodu;
 • prijava podrazumeva popunjavanje obrasca za prijavu najkasnije do 12. novembra uz mogućnost organizovanja drugog kruga selekcije, u zavisnosti od procene komisije (obrazac se nalazi na dnu ove stranice);
 • odabir kandidata/kinja izvršiće višečlana komisija KOMS-a, a rezultati selekcije biće poznati do 14. novembra; 
 • sa odabranim polaznicima/ama Akademije biće potpisan ugovor o stipendiranju, a po ispunjenju ugovornih obaveza i uspešnog zavšetka programa, polaznicima/ama će biti dodeljeni sertifikati;
 • prisustvo na celokupnom programu Akademije je obavezno; 
 • polaznici/e koji uspešno završe program postaće deo baze alumnista/kinja Akademije omladinske politike, što će im omogućiti učešće i u budućim aktivnostima u oblasti omladinske politike;
 • kompletne troškove učešća na Akademiji pokriva Krovna organizacija mladih Srbije, uključujući i troškove smeštaja, ishrane i osveženja na obukama i putne troškove vezane za putovanje na obuke.  

Kriterijumi za izbor polaznika/ca Akademije omladinske politike:

 • dosadašnje iskustvo, obrazovanje i motivacija kandidata/kinja;
 • perspektiva uključivanja i angažovanja polaznika/ca nakon završene Akademije;
 • ravnomerna geografska i rodna zastupljenost polaznika/ca i uravnotežen broj polaznika/ca iz različitih organizacija (udruženja mladih, udruženja za mlade, udruženja građana, podmladci političkih stranaka, sindikati, KzM, javne ustanove…)

Program Akademije omladinske politike 2019 biće realizovan u novembru i decembru 2019. godine kroz modularnu obuku koja podrazumeva:  

 • trodnevnu obuku o omladinskom aktivizmu i omladinskoj politici u lokalnoj zajednici koja će biti realizovana od 22. do 24. novembra u Novom Sadu; 
 • dvodnevnu obuku o omladinskoj politici na nacionalnom i međunarodnom nivou, koja će se realizovati 30. nov – 1. decembra u Beogradu;
 • dvodnevnu obuku o političkom sistemu Srbije i političkoj participaciji mladih koja se održava 7 – 8. decembra u Beogradu;
 • trodnevnu obuku o javnim politikama i zagovaranju, koja će se održati u sklopu finalne manifestacije zatvaranja Omladinske prestonice Evrope za 2019. godinu, 13 – 15. decembra u Novom Sadu. 

U okviru poslednjeg modula, polaznici i polaznice Akademije imaće jedinstvenu priliku da učestvuju u okruglom stolu i dijalogu sa premijerkom. Takođe, Akademci će učestvovati u dijalogu i sa drugim donosiocima odluka, kroz Youth Rigths Talk događaj i druge događaje gde će moći da predlože ključnim akterima na nacionalnom nivou preporuke za unapređenje položaja mladih. 

KOMS će polaznicima/ama omogućiti i aktivno učešće u realizaciji drugih aktivnosti u toku godine, čime će polaznici/e steći i praktična znanja i veštine, a nakon uspešnog završetka programa, alumnisti/kinje Akademije će takođe biti u mogućnosti da nastave da učestvuju u radu najvišeg nezavisnog reprezentativnog tela mladih u državi. 

Za više informacija o procesu selekcije i programu Akademije možete kontaktirati Nikolu Ristića, asistenta za medije i komunikacije KOMS-a, putem e-mail adrese: nikola.ristic@koms.rs ili na telefon 069/738445, radnim danima od 9 do 17 časova.