fbpx

Konkurs za obuku terenskih radnika/ca u Beogradu i Novom Sadu

Udruženje Prevent poziva mlade da se uključe u rad organizacije i budu deo nove generacije terenskih radnika koji će uticati na društvene i socijalne promene u Novom Sadu, Beogradu i šire.

Osobe koje prođu obuku će biti uključene u rad cele organizacije, a prvenstveno kao terenski radnici/ce u dosezanju korisnika droga u oba grada i seksualnih radnica u Novom Sadu. Osobe koje koriste droge ili se bave prodajom seksualnih usluga su u sukobu sa zakonom, ali su istovremeno ranjive, stigmatizovane, diskriminisane i odbačene od društva uključujući i institucije sistema. Zbog straha od diskriminacije, hapšenja i neznanja retko se obraćaju institucijama. Jednim delom su interno raseljena lica sa KiM, često nemaju dokumenta, pravno su nevidljivi, a postoje i slučajevi osoba koje nemaju JMBG. Metodologija rada koja se primenjuje u pristupu ovim populacijama je smanjenje štete, što znači da se kroz rad sa ovim populacijama smanjuje šteta koja može nastati po njih same, njihovu okolinu i celokupno društvo kroz osnaživanje, povećanje znanja i dostupnosti usluga, kako bi ove osobe imale bolji i bezbedniji život.

Ko može da se prijavi za obuku udruženja Prevent?

Mlade  punoletne osobe (od 18 do 30 godina);
Snažno motivisane, odgovorne i posvećene osobe;
Osobe sa dovoljno slobodnog vremena koje su spremne da se obavežu na rad u naredne 2 godine;
Osobe otvorenih stavova kako prema pomenutoj ciljnoj grupi, tako prema i drugim osetljivim grupama;
Samoinicijativne, kreativne i preduzimljive osobe;
Osobe koje imaju pristup internetu i aktivno koriste kompjuter, mail, socijalne mreže;
Osobe koje žele novi krug prijatelja, dobro druženje, putovanja;

Svi zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem FORMULARA najkasnije do 31. oktobra 2019. godine.

Svi prijavljeni koji ispunjavaju osnovne uslove biće pozvani na intervju. Prednost će imati studenti/kinje medicine, socijalnog rada, psihologije, pedagogije, specijalne rehabilitacije i srodnih nauka. Intervjui će biti održani početkom novembra 2019. godine. Nakon odabira kandidata/kinja biće održana šestodnevna obuka. 

Trening terenskih radnika/ca obuhvata sledeće teme: bolesti zavisnosti, smanjenje štete, prevencija, psihoaktivne supstance, polno prenosive i krvlju prenosive infekcije, dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, diskriminacija, neformalno obrazovanje, terenski rad, omladinski rad, komunikacija i etički kodeks. Kroz obuke volonteri će steći znanje i veštine za terenski rad sa populacijama pod povećanim rizikom za dobijanje HIV-a, ali i druge korisne životne veštine i znanja. Od terenskih radnika/ca se očekuje posvećen i odgovoran rad, prisustvo sastancima jednom nedeljno, posete terenu jednom nedeljno i aktivno učestvovanje u svim vidovima komunikacije sa organizacijom (mail / telefonski pozivi…). Osobe koje prođu trening će moći da se angažuju i na drugim aktivnostima udruženja.

Prevent je udruženje građana koje postoji od 2004. godine sa sedištem u Novom Sadu. Ima bogato iskustvo u domenu rada na problemima zavisnosti, HIV infekcije, polnih bolesti kao i u radu sa posebno osetljivim grupama stanovništva kao što su mladi, korisnici droga i seksualne radnice. Aktivnosti se sprovode kroz edukaciju, treninge, radionice, javne akcije, terenski rad, putem elektronskih i štampanih materijala, medija, društvenih mreža, zabavnih, sportskih, kulturnih sadržaja, ali i kroz učešće u kreiranju javnih politika na svim nivoima.

Projekat finansiraju Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada – Kancelarija za mlade.

Više o Udruženju Prevent možete saznati na: http://prevent.org.rs/
Za sva dodatna pitanja:
Tel +381 21 64 27 077, +381 60 688 90 90
Mail: udruzenjeprevent@gmail.com