fbpx

Jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade za interakciju sa UN mehanizmima 16. i 17.oktobar, Kragujevac

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije i uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije pozivaju vas da učestvujete na treningu „Jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade za interakciju sa UN mehanizmima”, koji će se održati 16. i 17. oktobara u Kragujevcu.

CILJ

Primarni cilj treninga jeste da učesnike/ce upozna sa konceptom ljudskih prava mladih i konvencijama za zaštitu ljudskih prava usvojenih pod okriljem Ujedinjenih nacija. Osim toga, polaznici/ce će se upoznati i sa mehanizmima zaštite ljudskih prava pred Ugovornim telima Ujedinjenih nacija, te se informisati o mehanizmima zaštite pred ugovornim telima UN.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Trening je namenjen predstavnicima/ama organizacija mladih i za mlade, omladinskim radnicima i radnicama, te omladinskim liderima i liderkama sa teritorije Grada Kragujevca. Na trening se mogu prijaviti predstavnici/ce organizacija mladih i za mlade iz Šumadijskog, Pomoravskog, Raškog, Moravičkog i Rasinskog okruga. Trening je namenjen svima koji rade sa mladima i za mlade.

ZAŠTO?

Ovakav trening je važan u kontekstu Srbije i prava mladih zato što predstavlja bitan korak ka jačanju onih koji rade sa mladima da koriste mehanizme Ujedinjenih Nacija i kroz njih utiču na poboljšanje položaja mladih.

Savet za ljudska prava usvojio je Rezoluciju 35/14 koja se odnosi na mlade i ljudska prava.

Ona podstiče države članice da kroz Univerzalni periodični pregled razmotre probleme potpunog ostvarivanja ljudskih prava mladih. Sprovođenje preporuka ugovornih tela Ujedinjenih nacija i Saveta UN za ljudska prava važno je ne samo zato što je to međunarodna obaveza, već i zato što baca svetlo na goruće probleme koji se pre svega tiču svake društveno osetljive grupe, ali i stanja ljudskih prava čitavog stanovništva, te tako čine svojevrstan podstrek za delovanje.

Od ukupno 388 preporuka koje su mehanizmi za ljudska prava uputili Srbiji, 43 može da se dovede u vezu sa položajem mladih. U pitanju su preporuke koje su usmerene na obrazovanje i sprečavanje napuštanja školovanja, štetnih praksi kao što su rani brakovi i maloletničke trudnoće, kao i mere za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, te diskriminacije LGBT osoba i osoba sa HIV-om. Mladi se eksplicitno pominju u pet preporuka.

O ORGANIZATORIMA:

Trening vodi tim Beogradskog centra za ljudska prava i partnerskih organizacija, ekspertski podržan Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Beogradski centar za ljudska prava prva je organizacija u našoj zemlji koja objavljuje i predstavlja alternativne izveštaje komitetima Ujedinjenih nacija. U saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava, Centar je prvi predao alternativni izveštaj Savetu za ljudska prava za Univerzalni periodični pregled 2008. godine. Beogradski cenar za ljudska prava takođe je i koordinator Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava, te metodologijom koju primenjuje može doprineti osnaživanju organizacija mladih i za mlade za prepoznavanje mehanizama Ujedinjenih nacija kao bitnog resursa za unapređenje i zaštitu ljudskih prava mladih u Srbiji.

Za učesnike i učesnice tokom treninga su obezbeđeni hrana i osveženje. Za ograničen broj učesnika i učesnica koji žive van Kragujevca obezbeđen je smeštaj. Broj mesta je ograničen.

Agendu treninga možete preuzeti ovde

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem prijave na linku do 15. oktobra 2019. u 15.00 časova. Primljeni kandidati i kandidatkinje biće obavešteni o učešću na treningu po poslatoj prijavi.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na e-mail: youth@bgcentar.org.rs
Radujemo se zajedničkom radu i učenju!