fbpx

Imenovan novi predstavnik Srbije u UO RYCO

Srbija ima novog predstavnika u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih! Nakon javnog konkursa za izbor novog predstavnika Srbije u UO RYCO, koji su zajedno sproveli KOMS, NAPOR i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Vlada Republike Srbije donela je zaključak o imenovanju Marka Kostića za ovu poziciju.

Šta je zapravo RYCO (Regional Youth Cooperation Office of the Western Balkans)?

S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, dana 4. jula 2016. godine u Parizu je potpisan Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na  ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu potpisanoj 27. avgusta 2015. godine na Konferenciji o zapadnom Balkanu u Beču. Regionalna kancelarija za saradnju mladih je zamišljena kao institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona.

Ko je Marko Kostić, novi predstavnik Srbije u UO Regionalne kancelarije za saradnju mladih?

Marko je rođen 1. septembra 1990. godine u Beogradu, gde je 2014. godine završio osnovne akademske studiije Međunarodne politike, na Fakultetu političkih nauka. U toku osnovnih studija, pet meseci je obavljao funkciju studenta prodekana, nakon čega je učestvovao u Erasmus Mundus programu razmene kroz koji je proveo 10 meseci na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Luvenu.
Akademsko usavršavanje nastavio je kroz master studije na matičnom fakultetu (modul: Političko naselje i država), a u istom periodu radio je kao saradnik člana gradskog veća grada Beograda zaduženog za sport i omladinsku politiku.
Nakon završenih master studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, odlučuje da školovanje nastavi u Centru za evropske studije Univerziteta u Bonu, ovog puta kao stipendista fondacije “Konrad Adenauer”. Master iz Evropskih studija stiče 2017. godine, nakon čega postaje pripravnik u “Volunteer Advisory Services Section” u United Nations Volunteers HQ.
U periodu od sredine oktobra do sredine decembra 2018. radio je kao saradnik u kabinetu člana upravnog odbora “Deutsche Telekom” u Bonu.

Krovna organizacija mladih Srbije pozdravlja zaključak Vlade i želi Marku puno sreće u radu unutar Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih.