fbpx

Delegacija KOMS na petom Forumu umrežavanja u Tirani

Delegacija Krovne organizacije mladih Srbije učestvovala je na Petom Forumu umrežavanja u Tirani i Western Balkans Youth Cooperation Platform u sklopu istog događaja. Ispred KOMS-a delegacuju su činili Samedin Rovčanin, v.d. predsednika UO KOMS, Bogdan Rašić, član UO i Branka Vuković, predstavnica Saveta podmladaka političkih partija KOMS.

Krovna organizacija mladih Srbije učestvuje kao partner u Western Balkans Youth Cooperation Platform od njenog nastanka, a na ovogodišnjem finalnom događaju platforme, naši predstavnici/e paralelno su učestvovali/e na petom „Tirana Connectivity Forum-u” koji je tematski posvećen integraciji Zapadnog Balkana u EU i ekonomskom/infrastrukturnom/ljudskom povezivanju u regionu.

Na događaju su osim naše, bile prisutne i delegacije drugih partnera WBYC platforme:

  • Krovni savez Makedonije
  • Krovni savez (kongres) Albanije
  • Udruženje za ujedinjene nacija BIH
  • Savet srednjoškolaca Kosova
  • Unija srednjoškolaca Crne Gore

Kako je kroz ranije sastanke platforme dogovren rad na mini-istraživanjima koja tematski pokrivaju jednu od tri oblasti:

  1. Obrazovanje;
  2. Zapošljavanje;
  3. Participacija

Svi partneri su tokom leta odabrali svoju temu i istraživanja sproveli u delo, a prvog dana događaja predstavljeni su ključni rezultati svakog istraživanja i najvažnije preporuke.

Za pripremu i realizaciju mini-istraživanja u Srbiji bila je zadužena menadžerka programa KOMS Miljana Pejić, a tematski okvir je bio fokusiran na političku participaciju mladih, odnosno na motivaciju i prepreke mladih u Srbiji da budu akteri u različitim političkim procesima.

“Rezultati upućuju na nedostatak poverenja mladih u političke institucije i političke aktere, u alijenaciju mejnstrim političkog establišmenta od mladih u programskom smislu. Kada su preporuke u pitanju, išlo se u pravcu zagovaranja za formiranje odbora/kokusa za mlade u Skupštini, aktivnog rada sa mladima iz podmladaka političkih partija i aktivniji rad u sferi neformalnog obrazovanja koji bi se ticao razvoja kapaciteta za razumevanje političkih procesa i aktivnu participaciju u istim.” rekao je Samedin Rovčanin prilikom predstavljanja istraživanja.

Ovaj događaj bio je odlična prilika za susret sa prijateljima i saradnicima iz Regionalne kancelarije za saradnju mladih – RYCO i razgovor o regionalnim inicijativama za saradnju mladih.