fbpx

Dani javnih politika 2019 – Kada će politička participacija mladih postati cilj, a ne samo tema?

02. oktobra 2019. godine, u Novom Sadu je održan sedmi po redu seminar pod nazivom „Dani javnih politika“ u organizaciji Grupe za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP), Konrad Adenauer Fondacije u Srbiji i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Jedna od najznačajnijih tema seminara bila je participacija mladih u procesima donošenja odluka.

Sa ciljem da na jednom mestu, kvalitetno i sveobuhvatno svi relevantni akteri učestvuju u analizi postojećih okvira, Centralna tema ovogodišnjih Dana javnih politika je učešće mladih u procesima donošenje odluka.

Prepoznajući ulogu Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), na poziv organizatora, Igor Stojilović, član Upravnog odbora KOMS učestvovao je na panelu pod nazivom “Participacija mladih u procesima donošenja odluka”, u okviru kog je zajedno sa Draganom Milićem, pomoćnikom pokrajinskog sekretara za sport i omladinu i Vukašinom Grozdanovićem, koordinatorom Omladinske prestonice Evrope Novi Sad- OPENS 2019. analizirao postojeće stanje u ovoj oblasti.

“Participacija mladih u procesima donošenja odluka”

Koliki je  uticaj mladih na političke procese i procesa donošenja odluka? Da li postoji i kako mladi vide svoj uticaj? Zašto nema mladih na ključnim državnim, pokrajinskim i lokalnim funkcijama? Gde su mladi u političkim partijama? U kojoj meri je proglašenje Novog Sada Evropskom prestonicom mladih doprinelo uključivanju mladih u društveno-političke procese?   Ovo su samo neka od pitanja koje je, Vladimir Pavićević, profesor i Narodni poslanik u prošlom sazivu republičke Skupštine, postavljao, ovog puta u ulozi moderatora.

Obraćajući se na početku panela, Igor Stojilović istakao je da je izbor “Tribine mladih“ Kulturnog centra Grada Novog Sada, za mesto održavanja događaja posebno zanimljiv jer iako ima „Tribinu mladih“ kao i više od 30 uredenika/ca programa, ukupan broj mladih na uređivačkoj poziciji je 0, ali i da je to samo slika onoga što se mnogo šire dešava u svim sferama, gotovo svim institucijama, gotovo svim gradovima.

„Participacija mladih u procesima donošenja odluka treba da predstavlja željeni cilj svake moderne uspešne zajednice, bez obzira da li je u pitanju država ili mesna zajednica, pod uslovom da ona želi da napreduje. Postavlja se pitanje, da li i ko odlučuje o tome da li želimo da napredujemo, kuda i kako?
Ja verujem da niko od nas ovde prisutnih nema odgovor na to pitanje, ali znamo ko sigurno ne – mladi!“, istakao je Stojilović u toku panela.

67% mladih smatra da nema nikakav uticaj na donošenje odluka

„Dok imamo podatak koji pokazuje da 67% mladih smatra da nema nikakav uticaj na donošenje odluka mladi neće biti akteri društva, nego ciljna grupa, korisnici, podanici, članovi i drugo“ rekao je Igor. On je dodao da to što 8/10 mladih neće da bude u političkoj partiji koju prepoznaju najvažnijeg subjekta za donošenje odluka krivica političkih elita i lidera, ali to što mladi vide da su političke partije najvažnije mesto, krivica je svih prisutnih koji svojim delovanjem u civilnom sektoru takođe nemaju neku prolaznu ocenu. „Stoga nema ni snažnijeg pritiska na civilno društvo da osigura učešće mladih u radnim telima i savetima, čak i kada za to mehanizmi postoje“ – zaključio je Stojilović.

Uz druge podatke i analize, Stojilović je istakao da participacija mladih nije puko prisustvo ili pozicija, aludirajući na nepojavljivanje nijednog od mladih poslanika/ce na ovaj događaj, ali ni na mnoge druge.

„Da bismo mogli da govorimo o participaciji mladih, moramo govoriti o prepoznavanju mladih prvo kao važnog aktera društva i to ne samo organizovanih mladih. Zatim govorimo o poverenju u mlade kao i  o podacima sa terena o stvarnom položaju i potrebama mladih, ma koliko oni bili politički neprijatni i zahtevni.  A zatim sledi zajedničko delovanje tj. politička participacija“ – rekao je na kraju ispred KOMS, Igor Stojilović

Krovna organizacija mladih Srbije se zahvaljuje organizatoru na pozivu i prilici da jedan od članova našeg tima govori na ovom važnom događaju, a posebno smo ponosni na činjenicu da je Grupa za analizu i kreiranje javnih politika organizacija članica naše mreže.