fbpx

Poziv na panel diskusiju “Regionalna saradnja i politička participacija mladih u regionu”

Krovna organizacija mladih Srbije zajedno sa Institutom za saradnju i razvoj sa sedištem u Tirani, u okviru
regionalne inicijative „Western Balkans Youth Cooperation Platform (WBYCP)“ organizuje panel diskusiju
“Regionalna saradnja i politička participacija mladih u regionu”.

Panel diskucija je zakazana za sredu 19. jun od 18h do 19:30h na šestom spratu Beograđanke (Gnezdo).
Western Balkan Youth Cooperation Platform (WBYCP) je inicijativa Instituta za saradnju i razvoj iz Tirane
(Albanija) koja je podržana od strane Hanns Seidel Foundation. Glavni cilj Platforme jeste da obezbedi
razmenu informacija i dobrih praksi između nevladinih organizacija i mladih, kako bismo što bolje
sarađivali, ostvarivali partnerstva i stvarali dobre javne politike i prakse za budućnost. Platforma treba da
poveže mlade iz regiona i ukazujući im na slične probleme sa kojima se susreću, pruži okvir za zajedničko
delovanje u podsticanju participacije kod mladih.

O čemu ćemo govorriti na panelu?

U fokusu panel diskusije je politička participacije mladih u regionu. Putem regionalne saradnje želimo da
podstaknemo diskusiju među mladima o njihovom aktivnom učešću u donošenju odluka. Postavlja se
pitanje šta znači akivna participacija mladih? Da li govorimo samo o redovnom izlaženju na izbore ili pak
aktivna participacija predstavlja još neki vid aktivizma i participacije? Aktivno političko učešće ostvaruje
se i kroz članstvo u političkim partijama međutim postavlja se pitanje kakav je položaj mladih u ovakvim
oblicima političkog organizovanja.

Na panelu ćemo govoriti o trenutnom nivou regionalne saradnje mladih u regionu kao i faktorima koji na
taj nivo utiču, kakav je odnos podmladaka političkih partija sa mladima i kako ga unaprediti a imaćemo i
priliku da se upoznamo sa indexom političke participacije koji će nam predstaviti Bojana Jevtović iz
fondacije „Ana i Vlade Divac“. Pored Bojane, na panel diskusiji učesvovaće Lorela Marku, menadžerka projekata Instituta za saradnju i razvoj,  Branka Vuković, internacionalna sekretarka omladine Demokratske stranke i
Nikola Stavrov predsednik Mladi LDP.

*Jezik koji će se koristiti na panelu je engleski.