fbpx

КОНКУРС ЗА ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДСТАВНИКАЦУ У УО РКСМ (RYCO)

Комисија Кровне организације младих Србије (КОМС), Националне асоцијације практичара/ки омладинског рада (НАПОР) и Националне асоцијације канцеларија за младе (НАКЗМ) расписује позив за омладинског представника/цу Републике Србије у Управном одбору Регионалне канцеларије за сарадњу младих.

Кандидата/кињу изабраног/у овим конкурсом удружења, уз образложени предлог, предлажу Министарству омладине и спорта које предлог даље подноси Влади Републике Србије која именује и разрешава омладинског представника/цу.
Изабрани представник/ца Републике Србије у Управном одбору рад обавља у трајању од три (3) године, без могућности продужења, без надокнаде и у раду заступа интересе Републике Србије.
Више информација о конкурсу, дужностима омладинског представника/це и условима за конкурисање можете пронаћи у ПОЗИВУ.

Пријавни формулар можете преузети ОВДЕ.

Пријаве је потребно доставити у електронској форми на адресу: konkurs.ryco2019@gmail.com са назнаком: Пријава за омладинског представника у УО РКСМ,  у року од десет (10) дана од дана објаве конкурса.

Пријаве пристигле након назначеног рока неће бити узете у разматрање.

*Са кандидатима/кињама који/е прођу први круг селекције биће организовани интервјуи.

За сва додатна питања и недоумице у вези са конкурсом, можете се обратити на имејл адресу: konkurs.ryco2019@gmail.com

Више информација о раду Регионалне канцеларије за сарадњу младих можете пронаћи  на веб сајту www.rycowb.org