fbpx

Rezultati konkursa za istraživačke radove na temu Evropske unije i evropskih integracija

Na osnovu Javnog konkursa za istraživačke radove na temu Evropske unije i evropskih integracija, komisija Krovne organizacije mladih Srbije u sastavu Boban Stojanović, Miljana Pejić i Nikola Jović objavljuje rezultate konkursa.

Na osnovu bodovne liste, Komisija proglašava prve tri nagrade:

Prvo mesto

“Na putu konvergencije: cenovna stabilnost i stabilnost deviznog kursa – primer Srbije”
Autori: Nikola Kosanović, Aleksandar Božović, Nemanja Kosanović
Poeni: 30/30
Nagrada: 25 000 RSD

Drugo mesto

“Politika proširenja Evropske unije i fundamentalni značaj vladavine prava”
Autori:
Ivan Milovanović i Nemanja Purić
Poeni: 29/30
Nagrada: 15 000 RSD

Treće mesto 

“Ekonomski i institucionalni aspekti evrointegracija: Iskustvo CIE zemalja”
Autor:
Ivan Radanović
Poeni: 28.5/30
Nagrada: 10 000 RSD

Komisija takođe odlučuje da se objave svi radovi sa više od 25/30 bodova, odnosno da se objavi ukupno 12 radova.

Radovi koji se objavljuju uz prve tri nagrade:

  • Slađana Ćurčić: “Srbija na evropskom putu – u vrtlogu sopstvene i krize Evropske unije”
  • Ljubomir Mitrović: “Reforma sektora bezbednosti Republike Srbije u kontekstu EU integracija”
  • Nenad Spasojević: “Životna sredina kao breme prošlosti i razvojna šansa Republike Srbije na putu ka Evropskoj uniji – stanje u Poglavlje 27 i mogućnosti za napredak”
  • Marija Maljugić i Tamara Gajić: “Ulazak Srbije u Evropsku uniju i politička participacija žena – normativni okvir i stanje u praksi”
  • Vladimir Koturović i Suzana Bošković: “Kroz lavirint poglavlja 31 – glavne tačke neusaglašenosti strateškog okvira Republike Srbije i EU u oblasti spoljne i bezbednosne politike”
  • Nemanja Radojević: “Odnosi Republike Srbije i Ruske Federacije kao prepreka usaglašavanju sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske Unije”
  • Mario Cekić: “Evropska unija – utopija ili distopija za studente iz Srbije – Istraživanje informisanosti i mišeljnja studenata o Evropskoj uniji (Prilog razmatranju uloge/uticaja obrazovanja na mišljenje o Evropskoj uniji)”
  • Katarina Velkov: “Obrada biometrijskih podataka i pravo na zaštitu ličnih podataka u Evropskoj uniji”
  • Andrej Stefanović: “Serbia, the European Union and Chapter 31: at the Crossroads”

Komisija će obavestiti sve učesnike na konkursu o statusu njihovog rada. Krovna organizacija mladih Srbije će ući u proces pripreme zbornika i kontaktirati autore gde su potrebne ispravke i upodovljavanje načina referenciranja za zbornik.

Svečana dodela nagrada će biti organizovana početkom juna i svi autori će biti pozvani da prisustvuju.

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.