fbpx

Javni poziv za izbor jednog člana i jedne članice za Upravni odbor KOMS

Upravni odbor KOMS traži pojačanje! Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) pruža šansu mladim ljudima i omladinskim liderima da postanu deo KOMS tima kroz raspisivanje javnog poziva za izbor:

Jednog člana i jedne članice Upravnog odbora KOMS
(za period maj 2019. – februar 2020. godine)

Upravni odbor KOMS je organ koji upravlja radom Krovne organizacije mladih Srbije, stara se o strateškom kreiranju politike i programa delovanja, te donosi strateške, političke i finansijske odluke izmedju 2 zasedanja Skupštine. Upravni odbor KOMS ima 7 članova, ukljucujući predsednika UO KOMS. Članovi Upravnog odbora su angažovani volonterski.

Kandidataturu na ovom javnom pozivu za člana/članicu UO KOMS može podneti svaka mlada osoba koja nema navršenih 29 godina starosti, i koja ispunjava druge uslove iz Statuta, te Pravilnika o radu KOMS. Zadaci i odgovornosti pozicije člana/članice UO KOMS podrazumevaju ali nisu ograničeni na učešće na sastancima i u procesima donošenja odluka, zastupanje i predstavljanje KOMS-a na događajima i u javnosti, održavanje kontakta sa organizacijama članicama mreže, učešće u kreiranju internih i eksternih strateških dokumenata u oblasti omladinske politike i dr.

Dokumenta za podnošenje kandidature za Upravni odbor KOMS:

1. Biografija kandidata u CV formatu
2. Motivaciono pismo kandidata u slobodnoj formi sa osvrtom na opis pređašnjeg iskustva u omladinskom sektoru i povezivanje sa misijom i vizijom KOMS (do 400 reči)
3. Popunjen formular za prijavu (preuzeti ovde)

Napomena: Kandidaturu koja objedinjuje sva navedena dokumenta potrebno je dostaviti do
30.04.2019. godine do 23:59 h na imejl adresu konkurs@koms.rs sa naslovom “Kandidatura za
člana/icu UO KOMS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Kandidati koji nakon razmatranja i ocene prijave prođu u uži izbor će biti individualno kontaktirani radi pozivanja na intervju. O finalnom izboru jednog kandidata i jedne kandidatkinje za članove UO odlučuje UO KOMS na obrazloženi predlog tročlane komisije.

Finalna odluka će biti doneta do 15. maja 2019. godine.
U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima i informacijama, molimo vas da se javite mejlom na office@koms.rs ili telefonom na 062/467277

*Poziv je raspisan na osnovu Statutarnih ovlašćenja koja definišu proces kooptacije članova/članica
UO KOMS nakon podnošenja ostavke i zasnovan je na principima rodne ravnopravnosti (izbor po
jedne osobe muškog i ženskog pola)