fbpx

Održana obuka za saradnike i saradnice na projektu „Young Media“

Prošlog vikenda, 21. i 22. aprila u Beogradu održana je obuka za saradnike i saradnice na projektu „Young Media“, koji Krovna organizacija mladih Srbije realizuje u saradnji sa DW Akademie i uz podršku Republike Nemačke – Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Obuka za saradnike i saradnice na projektu Young Media

Predstavnici i predstavnice organizacija su sa trenerkinjom Majom Galović, prošli dvodnevnu obuku o metodologiji za analizu medijskog sadržaja kreiranog za mlade. Po završetku obuke, saradnici i saradnice će realizovati dve fokus grupe čiji cilj jeste da daju preporuke za unapređenje medijskog sadržaja kreiranog za mlade. Deset mladih predstavnika i predstavnica organizacija će sprovesti fokus grupe u različitim gradovima širom Srbije. Prva fokus grupa analiziraće sadržaj edukativne emisije za mlade „Pomeri po meri“, koju emituje RTV Vojvodina. Urednica emisije Tamara Burević, prisustvovala je obuci i sa saradnicima podelila svoja iskustva kreiranja sadržaja za mlade. Cilj ove aktivnosti je da se uspostavi bliža saradnja mladih, udruženja mladih i za mlade kao i medija.

Obuka za saradnike i saradnice na projektu Young Media 2

Takođe, sa nama je bila predstavnica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine Jasmina Banjalučkić, kao i predstavnik Omladinskog savjeta Republike Srpske Miloš Blagojević. Naši partneri će aktivnosti analize medijskog sadržaja za mlade, sprovesti na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Nakon realizacije prve fokus grupe održaće se evaluacijski sastanak kada ćemo uporediti rezultate sa održanih fokus grupa i saznati mišljenje mladih o sadržaju koji se za njih kreira. Mladi će biti u mogućnosti ne samo da izraze mišljenje o sadržaju koji mediji plasiraju već i da pruže konkretne preporuke za unapređenje i obogaćivanje sadržaja.

Obuka za saradnike i saradnice na projektu Young Media 3