fbpx

Veštine debatovanja i javni nastup – obuka za mlade iz političkih partija

U okviru projekta Glas mladih u demokratskim procesima koji Krovna organizacija mladih Srbije realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Švedskom od 15. do 17. marta u Vršcu je održana obuka za mlade iz političkih partija: Veštine debatovanja i javni nastup.

Održana su predavanja u vezi sa argumentacijom i debatovanjem, kao i javnim nastupom, a onda su mladi iz političkih partija prošli kroz seriju praktičnih vežbi.

Svi/e učesnici/e su davali izjave od nekoliko minuta na postavljena pitanja u vezi sa aktuelnim političkim i društvenim dešavanja, a onda su pregledani snimci i zajednički su komentarisani nastupi – kako argumentacija i sadržaj izjave, tako i nastup, izgovor, ponašanje pred kamerom, odnos sa novinarom itd.

Takođe, održane su četiri debatne političke emisije na različite aktuelne političke teme u kojima je učestvovalo po troje ili četvoro mladih iz partija. Praktično su vežbali iznošenje argumentacije u okviru političke emisije, način ophođenja prema sagovornicima, verbalnu i neverbalnu komunikaciju, odnos prema voditelju/ki itd. Nakon emisija su svi zajedno komentarisali učešće u emisiji, davali kritike, pohvale i predloge za unapređenje argumentacije i komunikacije.

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

IMG_3155

IMG_3171 (1)

IMG_3141