fbpx

Postani saradnik/ca KOMS-a na projektu Young Media

Krovna organizacija mladih Srbije poziva svoje organizacije članice i druga udruženja mladih i za mlade da uzmu učešće u realizaciji aktivnosti na projektu Young Media i delegiraju svog predstavnika ili predstavnicu.
Predstavnici i predstavnice organizacija koje budu odabrane biće zaduženi za analizu medijskog sadržaja kreiranog za mlade. Oni će najpre proći dvodnevnu obuku o metodologiji za analizu medijskog sadržaja, nakon čega će i realizovati dve fokus grupe koje imaju za cilj da daju preporuke za unapređenje medijskog sadržaja kreiranog za mlade. Dodatni cilj aktivnosti je i uspostavljanje bliže saradnje mladih, udruženja mladih i za mlade i medija.

Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi u saradnji sa DW Akademie i uz podršku Republike Nemačke – Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung). Cilj projekta je da mlade motiviše i osnaži da učestvuju u kreiranju i unapređenju medijskog sadržaja za mlade.

Od tebe očekujemo:

 1. Prisustvovanje i aktivno učešće na obuci za sprovođenje fokus grupa u Beogradu, 20. i 21. aprila.
 2. Sprovođenje 2 fokus grupe u skladu sa postavljenim instrukcijama i rokovima, kao i izveštavanje o radu. Prva fokus grupa održaće se u maju. Po realizaciji prve fokus grupe u junu će se održati evaluacijski sastanak. Drugi ciklus fokus grupa održaće se u septembru, nakon čega će uslediti drugi evaluacioni sastanak.
 3. Komunikaciju sa trenerima i predstavnicom KOMS-a po potrebi.
 4. Sakupljanje dokumentacije (računa, faktura i sl.) za osveženje/prostor/ostale troškove i blagovremeno dostavljanje KOMS timu.
 5. Prisustvovanje na evaluacionim sastancima.

 

Kada i gde će biti obuka?

20 i 21. aprila u Beogradu. Tačno mesto održavanja biće prosleđeno odabranim kandidatima/kinjama.

 

Kako, gde i do kada mogu da se prijavim?

Možeš se prijaviti tako što ćeš uz podršku svoje organizacije popuniti ovaj formular. Svaka organizacija koja delegira člana/icu garantuje za njihovo savesno učestvovanje u procesu. Rok za prijavljivanje je 7. april 2019. godine, do 23:59 časova. Polaznici/e obuke će o rezultatima selekcije biti obavešteni do 10. april 2019. do 17:00 časova.

 

Jedva čekamo da se radimo sa:

10 novih motivisanih saradnika/ca iz organizacija mladih i za mlade.

Kako bi što više organizacija moglo da delegira svoje članove, dozvoljena je jedna prijava po organizaciji.

 

Mi vam obezbeđujemo:

Saradnici/e koji sprovedu fokus grupe će dobiti honorar od 100 EUR bruto u dinarskoj protivvrednosti, a na osnovu ugovora o delu.

Troškove obuke i materijala za sprovođenja fokus grupa pokriva Krovna organizacija mladih Srbije.

Ovo je prava prilika za tebe ukoliko si osoba koja je:

 • kreativna;
 • motivisana za učenje i rad;
 • odgovorna;
 • posvećena celokupnom procesu;
 • zainteresovana za oblast medija;
 • spremna da sarađuje sa predstavnicima/ama drugih organizacija;
 • željna novih znanja i iskustava.

 

Prilikom selekcije, višečlana komisija KOMS-a će se voditi i idejom geografske i rodne ravnopravnosti, a blagu prednost prilikom procesa selekcije imaće KOMS članice.

Ukoliko imaš neko pitanje, budi slobodan/a da nas kontaktiraš: milica.borjanic@koms.rs.