fbpx

Održana konferencija “Uključivanje uživo”

“Uključivanje uživo” predstavlja programsko nastojanje da se kroz partnerstvo i zajedničkim snagama  neprestano unapređuje inkluzivna omladinska politika, garantovana Nacionalnom strategijom za mlade 2015-2025 i Akcionim planom za implementaciju strategije.

DSC_0455

Uključivanje uživo 2.0 je za KOMS bilo značajno jer su organizacije članice imale priliku da grade svoje kompetencije i politike u oblasti inkluzivne omladinske politike uz podršku mentora i mentorki koji su stručni u ovoj oblasti, kao i da se zalažu za poboljšanje inkluzivne omladinske politike na lokalu.

Takođe, to je prvi projekat oko kojeg su se okupila sva tri saveza (NAPOR, Nacionalna KZM i KOMS) pre dve godine i saradnja je i dalje nastavljena. Kroz Uključivanje uživo su i sva tri saveza radila na svojim kompetencijama, unutrašnjim politikama i na saradnji sa institucijama odgovornim za socijalnu inkluziju.

DSC_0355

Takođe, predstavnici/ce nacionalnih saveza su predstavili šta je ispunjeno od preporuka koje su uputili učesnici i učesnice konferencije organizovane u junu 2018. godine.