fbpx

Godišnja konferencija „Uključivanje uživo”

Screenshot (5)

“Uključivanje uživo” predstavlja programsko nastojanje da se kroz partnerstvo i sinergijom kontinuriano unapređuje inkluzivna omladinska politika, garantovana Nacionalnom strategijom za mlade 2015-2025 i Akcionim planom za implementaciju strategije.  Prošlogodišnja konferencija je okupila oko stotinu relevantnih nacionalnih i lokalnih aktera oko činjenice da se približno četvrta organizacija (24,24%)  i kancelarija za mlade (27,4%) ne bavi marginalizovanim grupama mladih, ali i oko konsenzusa o nepobitnoj vrednosti jednakih šansi za sve mlade.

Da li su se brojevi promeniliu 2019.? Koje preporuke prikupljene 2018. su postale realnost a koje su teže ostvarive i zbog čega? Na koji način je projekat “Uključivanje uživo 2.0” u tome doprineo? Šta nam donosi novi Akcioni plan do 2021.?

Pozivamo vas nam se pridružite u uspostavljanju Nacionalnog dana inkluzivne omladinske politike u Srbiji, kao prilike  za promociju stvaranja inkluzivnog okruženja za mlade i ka razvijanju društva otvorenijeg za mlade iz osetljivih grupa, otklanjanju barijera sa kojima se suočavaju i stvaranju prilika da budu aktivni i ravnopravni učesnici i učesnice društva. Pored toga, predstavlja i povod da se afirmišu primeri inkluzivnih praksi različitih javnih i aktera civilnog društva, te da se u kontinuitetu zajednički analiziraju dalje potrebe za unapređenjem.

Za učešće na konferenciji potrebno je poslati potvrdu na mail: prijava@bgcentar.org.rs najkasnije do 27. januara 2019. godine.

Organizator obezbeđuje ručak na samom događaju. Putni troškovi u visini povratne autobuske karte će biti refundirani učesnicima/cama van Beograda nakon konferencije, uz priloženu kartu ili račun za benzin.

Više infomacija možete dobiti od Nevene Nikolić, koordinatorke omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava na telefon: 064.824.6513 ili na e-mail adresu: nikolic@bgcentar.org.rs.

Zvanični jezik konferencije je srpski uz simultani prevod na znakovni jezik.