fbpx

Međunarodni dan ljudskih prava

DSC_0547

Fotograf: Nebojša Petrović

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar  za Dan ljudskih prava 1950. godine kako bi se skrenula pažnja na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Deklaracija je prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava koji to i proklamuje.

DSC_0448

Fotograf: Nebojša Petrović

U susret ovom Danu, na panelu “Putovanje u središte mladih”, koji je organizovao Beogradski centar za ljudska prava uz podršku Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji i Misije OEBS-a, prisutnima se, ispred KOMS-a, obratio Samedin Rovčanin, v.d. predsednika UO Krovne organizacije mladih Srbije. On je govorio o izazovima sa kojima se mladi suočavaju u Srbiji, o izveštajima KOMS-a o položaju mladih i o mogućnosti da prava mladih budu prepoznata kao posebna kategorija u korpusu ljudskih prava.  Na panelu su prisustvovali i drugi predstavnici nacionalnih institucija, lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i omladinskih organizacija.

Saopštenje Beogradskog centra za ljudska prava povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pročitajte na ovom linku.

DSC_0318

Fotograf: Nebojša Petrović

Ljudska prava su osnovna prava koja ima svaka osoba bez obzira na  državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno ili etničko poreklo, boju kože, veru, jezik ili bilo koji drugi status. Ona se stiču rođenjem, neotuđiva su i nedeljiva. U našoj zemlji ljudska prava zagarantovana su Ustavom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima.