fbpx

KOMS traži praktikante i praktikantkinje!

Tražimo praktikante!

Biće odabrane dve osobe koje će u dvomesečnom periodu imati priliku da steknu praktična radna iskustva u oblasti upravljanja projektima i aktivno se uključe u aktuelne tokove u oblasti omladinske politike.

Naši idealni kandidati/kinje?

Studenti i studentkinje završnih godina fakulteta (treća i četvrta godina), kao i diplomci i diplomke koje su diplomirale ili masterirale u poslednjih godinu dana i:

 • imaju osnovno poznavanje omladinske politike i učestvovali su u edukativnim programima u oblasti omladinske politike;
 • aktivni su volonteri/ke u udruženjima mladih i za mlade (poželjno u organizacijama članicama KOMS-a);
 • dobro vladaju engleskim jezikom;
 • poznaju rad na računaru i vešti su na društvenim mrežama;
 • imaju odlične komunikacijske veštine;
 • spremni su na timski rad, ali se dobro snalaze i prilikom samostalnog rada;
 • precizni su i odgovorni u radu;
 • motivisani su za učenje i rad.

Konkurs je otvoren od 18. decembra 2018. do  6. januara 2019. godine u 23.59h.

Želimo da naši praktikanti i praktikantkinje nauče:

Kako da napišu, sprovedu i evaluiraju projekte u oblasti omladinske politike; na koji način funkcionišu institucije i kako sarađuju sa ostalim akterima omladinske politike; kako mogu da utiču na poboljšanje položaja mladih i kako da se uključe u aktuelne procese u omladinskoj politici na nacionalnom i lokalnom nivou. Pored sprovođenja programskih aktivnosti, praktikanti/kinje će imati priliku da grade svoje veštine i u oblasti finansijskog i administrativnog upravljanja projektima.

Praktikanti i praktikantkinje će kroz ovaj program prakse učestvovati i u organizaciji godišnje Skupštine najvišeg nezavisnog predstavničkog tela mladih u Srbiji i upoznaće se i razmeniće iskustva sa članovima/cama organizacija članica KOMS-a aktivnih širom Srbije.

Za sve poslove koje obavljaju, praktikanti/kinje će imati obezbeđenu mentorsku podršku članova i članica sekretarijata KOMS-a.

Zaduženja praktikanata/kinja:

Tokom radne prakse praktikant/kinja će:

 • Učestvovati u sprovođenju programskih aktivnosti KOMS-a;
 • Samostalno organizovati i rukovoditi pojedinim aktivnostima, poverenim od strane mentora/ke;
 • Asistirati u održavanju i razvoju postojećeg sistema za evidentiranje i arhiviranje dokumentacije i finansijskih izveštaja organizacije;
 • Učestvovati na radnim sastancima i događajima, voditi zapisnike i precizno izveštavati;
 • Učestvovati u kreiranju planova rada u poverenim oblastima;
 • Redovno komunicirati sa organizacijama članicama, partnerima i drugim akterima omladinske politike; asistirati u vođenju profila na društvenim mrežama organizacije;
 • Vršiti druge poslove koje mu poverava mentor/ka.

Kako da se prijavim i šta me dalje očekuje?

Prijava se vrši putem aplikacionog formulara koji se nalazi na ovom linku.

Nakon analize pristiglih prijava, najbolje ocenjeni kandidati/kinje proći će u uži krug i biće pozvani na intervju, koji se održava 10. januara. Rezultati selekcije biće poznati najkasnije do 12. januara. Praktičan rad u KOMS-u počinje 15. januara 2019. godine.

Mesto izvršavanja prakse je u Beogradu.

Trajanje prakse:

 • 2 meseca – od 15. januara do 15. marta
 • 20 sati nedeljno uz obezbeđenu naknadu.

Za sve dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom i programom prakse, možete se obratiti menadžerki programa KOMS-a, Miljani Pejić na miljana.pejic@koms.rs ili na 062/467344.